Ilgtspējība

Kā, Jūsuprāt, lauksaimnieka darbs izmainīsies nākamo 20 gadu laikā?

Un kā tas izskatīsies 2050. gadā? Jau tagad droši zināms: mums būs jāpabaro arvien vairāk cilvēku ar ierobežotiem resursiem un stingrākiem ražošanas nosacījumiem.

Mēs atbalstām ražīgu, ilgtspējīgu lauksaimniecību, kas Jums ļauj pasargāt nākotnes paaudzēm vajadzīgo zemi, vienlaikus ievērojot mūsdienu sabiedrības prasības. Ilgtspēja lauksaimniecībā mums ir iespēja visiem kopā gādāt par apkārtējās vides mantojumu, nodrošināt atļauju saglabāšanu pārbaudītiem preparātiem un risinājumiem, tādējādi ievērojot pieaugošās prasības pārtikai, kā arī nepārtraukti uzlabot mūsu darba apstākļus.

BASF aicina Jūs uz sadarbību ilgtspējīgai lauksaimniecībai! Kopā mēs varam apvienot šķietamos pretstatus – ilgtspēju un ienesīgumu – un pārveidot mūsu izaicinājumus par iespējām, kas visiem sniegs ieguvumu. Ilgtspējīga lauksaimniecība ir veids, kā ietaupīt resursus un aizsargāt vidi, izmantojot zemi, ūdeni un citus resusus efektīvāk un arī veicina lielāku bioloģisko daudzveidību laukos. Tas ir veids, kā saglabāt zemi nākamajām paaudzēm.

Bites un lauksaimniecība strādā roku rokā.

Ūdens ir būtisks ekonomiskai un sociālai attīstībai.

Pie dabas un apkārtējās vides "frontes līnijas" strādājošie lauksaimnieki ļoti labi apzinās, ka ekosistēmu aizsargāšana viņiem un citiem ilgtermiņā nāks par labu.

Uz augšu