Bioloģiskā daudzveidība

Pie dabas un apkārtējās vides "frontes līnijas" strādājošie lauksaimnieki ļoti labi apzinās, ka ekosistēmu aizsargāšana viņiem un citiem ilgtermiņā nāks par labu. Šajā ziņā bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšana ir viens no svarīgākajiem lauksaimnieku un zemes īpašnieku uzdevumiem.

Būdams pasaules lielākais ķīmijas uzņēmums, BASF jau gadu desmitiem ir iesaistījies ekosistēmu aizsardzībā un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apturēšanā.

Uz augšu