Droša AAL lietošana

Drošība pirmajā vietā!

Kad tiek atļauta augu aizsardzības līdzekļu lietošana

Vispirms jau augu aizsardzības līdzekļu lietošana tiek atļauta tikai tad, ja neatkarīgu speciālistu riska novērtējumā, kas tiek veikts nelabvēlīgos apstākļos un ar augstu drošuma rezervi, tiek konsekventi pierādīts, ka jebkuras atliekvielas, kas saglabājas pēc produkta pareizas lietošanas, nesasniedz patērētājiem bīstamu līmeni.

Attiecībā uz lietošanu, lauksaimnieki īsteno labu lauksaimniecības praksi atbilstoši principam — lietot augu aizsardzības līdzekli tikai nepieciešamības gadījumā un arī tad — pēc iespējas mazāk.

Maksimālais atliekvielu līmenis, un kam to izmanto

Papildus drošuma standartiem ir jāievēro arī atsevišķi tirdzniecības standarti, ko dēvē par maksimālo atliekvielu līmeni (MAL) un izmanto, lai pārbaudītu, vai augu aizsardzības līdzeklis ir pareizi lietots.

Maksimālā atliekvielu līmeņa pārsniegšana parasti nerada risku veselībai, jo tirdzniecības standarti parasti ir noteikti krietni zemāk par drošuma robežvērtībām, kas jau ietver lielu rezervi. Taču tas norāda, ka augu aizsardzības līdzekļi ir nepareizi lietoti. Augu aizsardzības nozare jebkuru tirdzniecības standartu pārkāpumu uzskata par nepieņemamu praksi un ir apņēmusies novērst šo problēmu.

Lietojiet augu aizsardzības līdzekļus atbildīgi:

  • Izlasiet produkta etiķetes un sekojiet norādījumiem.
  • Valkājiet piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus, kamēr sagatavojat smidzināšanas līdzekli.
  • Nesajauciet produktus iepriekš, bet ielejiet tos tūlīt smidzināšanas tvertnē. Izskalojiet tukšās kannas trīs reizes.
  • Aizsargājiet sevi produkta lietošanas laikāIzvēlieties piemērotus individuālos aizsarglīdzekļus.
  • Lietojiet smidzināšanas ierīces ar slēgtajām telpām.
  • Nododiet tukšās un izskalotās kannas otrreizējai pārstrādei.
  • Pirms novilkšanas, notīriet savus cimdus. Mazgājiet aizsardzības apģērbu atsevišķi no personīgajām drēbēm.
  • Veiciet attīrīšanas pasākumus pēc neparedzētas piesārņošanas.
  • Vērsieties pēc medicīniskās palīdzības, ja nejūtaties labi.

Uz augšu