Ūdens aizsardzība

Ūdens ir būtisks ekonomiskai un sociālai attīstībai. Kaut arī ūdens sedz lielu daļu pasaules virsmas, tas tomēr ir derīgs resurss tikai, kad tas ir piemērots cilvēku, ražošanas vai lauksaimniecības patēriņam.

Bez šaubām ūdens ir būtisks resurss gan cilvēkiem, gan dabai, un tā aizsardzība un saglabāšana ir viens no mūsu galvenajiem fokusiem. Sabiedrības un likumdošanas spiediens vēl vairāk samazināt ūdenstilpju piesārņošanu ar augu aizsardzības līdzekļiem pieaug, un mēs rīkojamies atbilstoši šīm likumdošanas prasībām un cenšamies sasniegt vēl augstākus standartus. Tomēr lai tos sasniegtu, mums ir vajadzīga jūsu palīdzība.

Uzņēmumā BASF mēs redzam lielisku iespēju samazināt ūdens piesārņošanu, ieviešot praktiskus pasākumus, kas samazina gan punktveida, gan izkliedēto piesārņojumu. Mēs esam iesaistīti vairākos ūdens aizsardzības tīklos un iniciatīvās, kas dalās ar zināšanām un veicina labās prakses pielietošanu visu profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju vidū, piemēram Eiropas TOPPS projektā (www.topps-life.org).

Uz augšu