Aizsargjoslas

BASF produktiem piemērotās aizsargjoslas līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.

Aizsargjoslas piemēro:

Virszemes ūdensobjektiem:

  • Ūdenstecēm (upe, strauts, kanāls vai to daļa).
  • Ūdenstilpēm (ezers, dīķis, ūdenskrātuve vai to daļa).
  • Pārejas ūdeņiem vai piekrastes ūdeņu posmiem.
  • Mākslīgajiem ūdensobjektiem, piemēram, dīķiem, kuru platība ir lielāka par 0,1 ha.
  • Ap ūdens ņemšanas vietām – urbumiem, akām un avotiem, kurus saimniecībā vai dzeramā ūdens ieguvei izmanto savām vajadzībām individuālie ūdens lietotāji.
  • Ūdensobjektiem, kas LAD lauku bloku kartē iezīmēti ar 2 tumši zilām līnijām (ŪSIK).

Aizsargjoslas nepiemēro:

  • Mākslīgajiem ūdensobjektiem, kas mazāki par 0,1 ha.
  • Dīķiem, kas kalpo ūdens novadīšanai no piegulošās teritorijas.
  • Ūdens ņemšanas vietām, ja ir veikta labiekārtošana un novērsta notekūdeņu infiltrācija un ūdens piesārņošana.

Fungicīdi

ProduktsAizsargjosla
Allstar®10m
Balaya®10m
Cabrio® Duo10m
Candit®10m
Cantus® Gold10m
Delan® Pro50m
Efilor®10m
Entargo®10m
Flexity®10m
Imtrex® XE10m
Juventus® 9010m
Orvego®10m
Pictor® Active10m
Priaxor® (Curbatur®)15m (10m)
Revytrex®10m
Signum®10m, Ķirši, plūmes – 20m

Herbicīdi

ProduktsAizsargjosla
Arrat®10m
Basagran® 48010m
Biathlon® 4D10m
Butisan® Avant10m
Butisan® Kombi10m
Butisan® Star10m
Clamox®10m
Cleravo®10m
Cleravo® Flex10m
Conaxis®10m
Corum®10m
Flight® Forte20m
Focus® Ultra10m
Pontos®20m
Stomp® CS20m
Tanaris®10m

Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, turpinājumā minētajiem herbicīdiem jāievēro attiecīgi piemērota aizsargjosla līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei:

Piemērotās aizsargjoslas:

5m: Conaxis®, Cleravo®, Cleravo® Flex, Butisan® Kombi*, Biathlon® 4D, Focus® Ultra

10m: Clamox®, Butisan® Avant, Butisan® Star

*aizsargjoslu var neievērot, ja tiek lietotas 50% smidzinājuma nonesi mazinošas sprauslas.

Augu augšanas regulatori

ProduktsAizsargjosla
Caryx®10m
Cycocel® 75010m
Medax® Max10m
Medax® Top10m
Regalis® Plus10m
Terpal®10m

Citi

ProduktsTipsAizsargjosla
Dash®VAV10m
Ironmax® ProLimacīds10m
 Mēslošanas līdzekļi10m
Uz augšu