Cleravo®

Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību sārņaugu ierobežošanai Clearfield ziemas rapša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos.

Ieteicams lietot kopā ar virsmas aktīvo vielu Dash®.

Cleravo®

Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību sārņaugu ierobežošanai Clearfield ziemas rapša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos.

Ieteicams lietot kopā ar virsmas aktīvo vielu Dash®.


Priekšrocības

  • Efektīvi ierobežo plašu nezāļu spektru
  • Elastīgs lietošanas laiks
  • Iedarbojas uz nezālēm gan caur lapām, gan augsni
  • Vienkārša lietošana – 1 reizi sezonā

Par produktu

Vispārīga informācija

Nosaukums Cleravo®
Formulācija Suspensijas koncentrāts (s.k.) SC
Darbīgā viela 35 g/l imazamokss, 250 g/l kvinmeraks

Iedarbības veids

Cleravo ir paredzēts lietošanai tikai Clearfield® rapša hibrīda sējumos, kuri ir toleranti pret imazamoksu. Clearfield® tehnoloģija nav ģenētiskā modifikācija. Cleravo izmantošana sējumos, kuri nav paredzēti Clearfield® tehnoloģijai, noved pie daļējas vai pilnīgas sējumu iznīcināšanas.

Cleravo iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Smidzināšanas laiks ar Cleravo ir atkarīgs no nezāļu attīstības stadijas. Vislabāk nezāles tiek ierobežotas, ja apstrādes brīdī nezāles nav izaugušas lielākas par četru lapu stadiju. Pēc apstrādes ar Cleravo nedrīkst veikt nekādus augsnes apstrādes darbus. Svarīgi, lai veicot apstrādi ar Cleravo, nezāles nav nosegtas ar rapšu lapām. Dažkārt pēc smidzināšanas var parādās pārējoša lapu dzeltēšana, hloroze, lapu čokurošanās un augu atpalikšana augumā, bet nav novērots, ka tas ietekmē ražu. Izvairīties no smidzinājuma pārklāšanās. Nelietot, ja augi cieš no stresa. Nelietot, ja gaidāms spēcīgs lietus. Nesmidzināt, ja ir liela saules intensitāte vai augi ir slapji. Iedarbības efektivitāte uzlabojas, ja pievieno virsmas aktīvo vielu Dash ar devu 1.0 l/ha

Aizsargjoslas, tolerance

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas.

Tvertnes maisījumi

Cleravo ir lietojams tvertnes maisījumos ar herbicīdiem - Butisan Kombi, Focus Ultra, kā arī augu augšanas regulatoru Caryx un virsmas aktīvo vielu Dash. Tvertnes maisījumā Cleravo jāpievieno pirmais, svarīgi nākamo produktu pievienot tikai tad, kad pilnībā izšķīdis iepriekšējais.

Baltā balanda
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18). 1
Ārstniecības matuzāle
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18) 1

Bīstamības simboli

  • GHS-09 - ghs09

Vispārīga informācija

Nosaukums Cleravo®
Formulācija Suspensijas koncentrāts (s.k.) SC
Darbīgā viela 35 g/l imazamokss, 250 g/l kvinmeraks

Iedarbības veids

Cleravo ir paredzēts lietošanai tikai Clearfield® rapša hibrīda sējumos, kuri ir toleranti pret imazamoksu. Clearfield® tehnoloģija nav ģenētiskā modifikācija. Cleravo izmantošana sējumos, kuri nav paredzēti Clearfield® tehnoloģijai, noved pie daļējas vai pilnīgas sējumu iznīcināšanas.

Cleravo iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Smidzināšanas laiks ar Cleravo ir atkarīgs no nezāļu attīstības stadijas. Vislabāk nezāles tiek ierobežotas, ja apstrādes brīdī nezāles nav izaugušas lielākas par četru lapu stadiju. Pēc apstrādes ar Cleravo nedrīkst veikt nekādus augsnes apstrādes darbus. Svarīgi, lai veicot apstrādi ar Cleravo, nezāles nav nosegtas ar rapšu lapām. Dažkārt pēc smidzināšanas var parādās pārējoša lapu dzeltēšana, hloroze, lapu čokurošanās un augu atpalikšana augumā, bet nav novērots, ka tas ietekmē ražu. Izvairīties no smidzinājuma pārklāšanās. Nelietot, ja augi cieš no stresa. Nelietot, ja gaidāms spēcīgs lietus. Nesmidzināt, ja ir liela saules intensitāte vai augi ir slapji. Iedarbības efektivitāte uzlabojas, ja pievieno virsmas aktīvo vielu Dash ar devu 1.0 l/ha

Aizsargjoslas, tolerance

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas.

Tvertnes maisījumi

Cleravo ir lietojams tvertnes maisījumos ar herbicīdiem - Butisan Kombi, Focus Ultra, kā arī augu augšanas regulatoru Caryx un virsmas aktīvo vielu Dash. Tvertnes maisījumā Cleravo jāpievieno pirmais, svarīgi nākamo produktu pievienot tikai tad, kad pilnībā izšķīdis iepriekšējais.

Back
Vasaras rapsis (Clearfield) - Baltā balanda
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18).
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18).
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18).
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18).
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18).
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18).
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10–18).
Apstrāžu skaits
1
Back
Ziemas rapsis (Clearfield) - Ārstniecības matuzāle
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0,7 l/ha + virsmas aktīvā viela
Apstrādes laiks
Sākot ar kultūrauga dīgļlapu stadiju līdz astoņu lapu stadijai (AS 10-18)
Apstrāžu skaits
1

Bīstamības simboli

  • GHS-09 - ghs09
Uz augšu