Medax® Max devas aprēķināšana

Aprēķina modelis ir attiecināms uz kviešiem, kad tie atrodas 30.-33. attīstības stadijā (no stiebrošanas sākuma līdz trešais mezgls atrodas vismaz 2 cm virs otrā mezgla).

Rekomendētā Medax® Max deva, atkarībā no iegūtās punktu summas:

Iegūtais rezultāts balstās uz ievadīto informāciju. Norādītajai Medax® Max devai ir tikai informējošs raksturs. Augu augšanas regulatoru lietošanas plānam ir jābalstās uz katras konkrētās vietas apstākļiem un situāciju.

Uz augšu