BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Medax® Max devas aprēķināšana

Aprēķina modelis ir attiecināms uz kviešiem, kad tie atrodas 30.-33. attīstības stadijā (no stiebrošanas sākuma līdz trešais mezgls atrodas vismaz 2 cm virs otrā mezgla).

Rekomendētā Medax® Max deva, atkarībā no iegūtās punktu summas:

  • mazāk kā -7 - Medax® Max 0 kg/ha (nav riska)
  • no -6 līdz -3 - Medax® Max 0.3 kg/ha (zems risks)
  • no -2 līdz 3 - Medax® Max 0.4 kg/ha (zems risks)
  • no 4 līdz 8 - Medax® Max 0.5 kg/ha (augsts risks)
  • vairāk kā 9 - Medax® Max 0.75 kg/ha (ļoti augsts risks)

Iegūtais rezultāts balstās uz ievadīto informāciju. Norādītajai Medax® Max devai ir tikai informējošs raksturs. Augu augšanas regulatoru lietošanas plānam ir jābalstās uz katras konkrētās vietas apstākļiem un situāciju.

Uz augšu