Medax® Max

Augu augšanas regulators, pretveldres preparāts ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas auzu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un vasaras auzu sējumos.

Medax® Max

Augu augšanas regulators, pretveldres preparāts ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas auzu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un vasaras auzu sējumos.


Priekšrocības

  • Novērš veldres risku, efektīvi samazinot stiebru garumu
  • Labāk attīstīta labību sakņu sistēma
  • Iedarbību neietekmē laika apstākļi
  • Plašs apstrādes laika intervāls
  • Lietojams visiem graudaugu kultūraugiem
  • Saudzīgs pret kultūraugiem
  • Laba saderība ar citiem AAL
  • Bezlietus periods tikai viena stunda

Par produktu

Vispārīga informācija

Nosaukums Medax® Max
Formulācija Disperģējošas granulas (d.g.) WG
Darbīgā viela 50 g/kg kalcija proheksadions, 75 g/kg etil-trineksapaks

Iedarbības veids

Medax Max iedarbības rezultātā samazinās starpmezglu posmu garums, tādejādi samazinot visu stiebra garumu. Medax Max palielina stiebru diametru, tādejādi palielinot stiebru izturību pret lūšanu. Ja apstrāde tiek veikta cerošanas beigās – stiebrošanas sākumā, Medax Max uzlabo un nostiprina arī sakņu sistēmu, veicinot sakņu apjoma pieaugumu, kas ļauj graudaugiem labāk izturēt stipra vēja apstākļus. Kopumā tas viss būtiski samazina graudaugu veldres risku.

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Medax Max ir lietojams tvertnes maisījumos ar graudaugu herbicīdiem, fungicīdiem, citiem augu augšanas regulatoriem un insekticīdiem. Pirms tvertnes maisījumu gatavošanas, uzmanīgi izlasiet visu maisījuma partneru lietošanas instrukcijas.

Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,3–0,75 kg/ha Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39). 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,5-1,0 kg/ha

0,5–1,0 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,5–0,75 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39–49).

0,5–0,75 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk, kā 1 kg/ha sezonā.

1-2
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,3-0,75 kg/ha

0,3–0,75 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,5 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39–49).

0,3–0,75 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā.

1-2
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,3–0,5 kg/ha

0,3–0,5 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39). Veicot apstrādi pēc AS 35, maksimālā deva 0,3 kg/ha.

0,15–0,35 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39) dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk, kā 0,5 kg/ha sezonā. Veicot apstrādi pēc AS 35, maksimālā deva 0,3 kg/ha.

1-2
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,3–0,5 kg/ha

0,3–0,5 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,15–0,35 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39) dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 0,5 kg/ha sezonā.

1-2
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,3–0,75 kg/ha

0,3–0,75 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,3–0,5 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39–49).

0,3–0,75 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā.

1-2
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,5–1,0 kg/ha

0,5–1,0 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,5–0,75 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39–49).

0,5–0,75 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā.

1-2

Bīstamības simboli

  • GHS-09 - ghs09

Vispārīga informācija

Nosaukums Medax® Max
Formulācija Disperģējošas granulas (d.g.) WG
Darbīgā viela 50 g/kg kalcija proheksadions, 75 g/kg etil-trineksapaks

Iedarbības veids

Medax Max iedarbības rezultātā samazinās starpmezglu posmu garums, tādejādi samazinot visu stiebra garumu. Medax Max palielina stiebru diametru, tādejādi palielinot stiebru izturību pret lūšanu. Ja apstrāde tiek veikta cerošanas beigās – stiebrošanas sākumā, Medax Max uzlabo un nostiprina arī sakņu sistēmu, veicinot sakņu apjoma pieaugumu, kas ļauj graudaugiem labāk izturēt stipra vēja apstākļus. Kopumā tas viss būtiski samazina graudaugu veldres risku.

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Medax Max ir lietojams tvertnes maisījumos ar graudaugu herbicīdiem, fungicīdiem, citiem augu augšanas regulatoriem un insekticīdiem. Pirms tvertnes maisījumu gatavošanas, uzmanīgi izlasiet visu maisījuma partneru lietošanas instrukcijas.

Back
Auzas - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,3–0,75 kg/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).
Apstrāžu skaits
1
Back
Rudzi - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,5-1,0 kg/ha
Apstrādes laiks

0,5–1,0 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,5–0,75 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39–49).

0,5–0,75 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk, kā 1 kg/ha sezonā.

Apstrāžu skaits
1-2
Back
Tritikāle - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,3-0,75 kg/ha
Apstrādes laiks

0,3–0,75 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,5 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39–49).

0,3–0,75 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā.

Apstrāžu skaits
1-2
Back
Vasaras kvieši - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,3–0,5 kg/ha
Apstrādes laiks

0,3–0,5 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39). Veicot apstrādi pēc AS 35, maksimālā deva 0,3 kg/ha.

0,15–0,35 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39) dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk, kā 0,5 kg/ha sezonā. Veicot apstrādi pēc AS 35, maksimālā deva 0,3 kg/ha.

Apstrāžu skaits
1-2
Back
Vasaras mieži - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,3–0,5 kg/ha
Apstrādes laiks

0,3–0,5 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,15–0,35 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39) dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 0,5 kg/ha sezonā.

Apstrāžu skaits
1-2
Back
Ziemas kvieši - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,3–0,75 kg/ha
Apstrādes laiks

0,3–0,75 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,3–0,5 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39–49).

0,3–0,75 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā.

Apstrāžu skaits
1-2
Back
Ziemas mieži - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,5–1,0 kg/ha
Apstrādes laiks

0,5–1,0 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 29–39).

0,5–0,75 kg/ha: Apsmidzināt sējumus, sākot no attīstītas karoglapas stadijas līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 39–49).

0,5–0,75 kg/ha (dalītā apstrāde): Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga cerošanas beigām līdz vārpas piebriešanas karoglapas makstī fāzes beigām (AS 29–49), dalītā apstrādē. Intervāls starp apstrādēm 7 dienas. Nelietot vairāk kā 1 kg/ha sezonā.

Apstrāžu skaits
1-2

Bīstamības simboli

  • GHS-09 - ghs09

Kāpēc Medax® Max?

Izmēģinājumu rezultāti

Medax® Max ietekme uz augu garumu un ražu

Uz augšu