STIPRI KOKI – STIPRAS SAIMNIECĪBAS
ilgtspējīgai lauksaimniecībai

Kļūsti par stipro koku vēstnesi!

Stipri koki – Stipras saimniecības ilgtspējīgai lauksaimniecībai

Ilgtspējīgai lauksaimniecībai stipri koki – stipras saimniecības

Lauksaimniecība ir darbs, kas notiek visciešākajā sasaistē ar dabu, un mūsu atbildība ir izturēties saudzīgi pret vienīgo pamatlīdzekli, kurš neamortizējas – pret mūsu Zemi.

To no lauksaimiekiem pieprasa arī sabiedrība un regulējumi, un mūsu pienākums ir turēt augstā godā lauksaimnieka aroda prestižu. Jo galu galā, lauksaimniecība ir vissvarīgākais darbs uz Zemes!

Latvijas ainavas neatņemama sastāvdaļa ir lauka vidū augošs koks. Visticamāk, tas tur ir audzis vairākus desmitus vai pat simts gadu, tāpēc mēs gribam palīdzēt šos kokus apzināt, kopt un saglabāt arī nākamajām paaudzēm. Tie ir mūsu ainavas simboli – skaisti un spēcīgi. Tie ir daļa no vēstures un sabiedrības, no mūsu Latvijas.

Tāpēc mums tie ir jāsaglabā!

Uz augšu