AAL tukšā iepakojuma savākšana un šķirošana

Atbildīga atkritumu (tukšā AAL iepakojuma) apsaimniekošana ir būtisks ilgtspējības elements, un to no lauksaimniekiem pieprasa gan sabiedrība, gan likumdošana.
Šobrīd Latvijā par AAL tukšā iepakojuma likvidēšanu atbildīgā persona ir AAL lietotājs, jeb «lauksaimnieks».

Noskatieties LAALRUTA videopamācību, kā pareizi savākt un šķirot tukšo AAL iepakojumu.

Iepakojuma savākšanai ir četri galvenie mērķi:

  • Aizsargāt gan vidi, gan saimniecību darbiniekus, kas nonāk saskarē ar koncentrētu AAL.
  • Nodrošināt, ka tukšais iepakojums tiek savāksts un pārstrādāts vai utilizēts regulējumam atbilstošā un drošā veidā.
  • Samazināt plastmasas atkritumu apjomu un maksimāli palielināt tā savāšanu atkārtotai izmantošanai.
  • Nodrošināt atbilstību iepakojuma un atkritumu savāšanas normatīviem un likumdošanai.

Uz augšu