BASF privātuma politika

BASF izsaka pateicību jums par mūsu interneta vietnes apmeklēšanu un intereses par mūsu uzņēmumu izrādīšanu.

BASF datu aizsardzību uztver nopietni. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta informācija par tālāk norādīto:

 • personas dati, ko BASF ievāc brīdī, kad apmeklējat mūsu vietni;
 • nolūki, kādiem BASF izmanto šos datus;
 • personas datu apstrādes juridiskais pamatojums;
 • personas datu saņēmēji;
 • personas datu uzglabāšanas periods;
 • izvēle sniegt personas datus.

Tāpat mēs vēlamies informēt Jūs par:

 • Jūsu tiesībām attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi;
 • pārzini datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē un, kad attiecināms, mūsu datu aizsardzības speciālistu.

1. Kādus personas datus mēs vācam, jums apmeklējot mūsu vietni?

(1) Mūsu vietnes apmeklēšana

Apmeklējot mūsu vietni, nesazinoties ar mums vai nepierakstoties, Jūsu pārlūkprogramma automātiski pārsūta mūsu serverim šādu informāciju:

 • Jūsu datora IP adrese
 • informācija par Jūsu pārlūkprogrammu
 • vietne, kurā atradāties tieši pirms nokļūšanas mūsu vietnē
 • pieprasīto URL vai failu
 • apmeklējuma datums un laiks
 • pārsūtīto datu apjoms
 • informācija par statusu, piem., kļūdu ziņojumi

Kāds ir šādas apstrādes mērķis?

Iepriekš minētās informācijas apstrāde ir nepieciešama, lai pieprasīto saturu nosūtītu uz Jūsu pārlūkprogrammu. To darot, mēs glabājam pilnu IP adresi tikai tiktāl, cik tas nepieciešams, lai padarītu pieejamas Jūsu pieprasītās vietnes funkcijas.

Turklāt, lai pasargātu mūs no uzbrukumiem un nodrošinātu mūsu vietnes pareizu darbību, mēs datus glabājam īslaicīgi un ar ierobežotu piekļuvi ne ilgāk kā 180 dienas. Šo periodu var pagarināt, ja un tik ilgi, cik nepieciešams, lai sauktu pie atbildības par uzbrukumiem un incidentiem. Mēs izmeklēsim IP adreses lietotāju tikai nelikumīga uzbrukuma gadījumā

Kāds ir šādas apstrādes juridiskais pamats?

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir fakts, ka šāda apstrāde ir nepieciešama, lai padarītu pieejamas Jūsu pieprasītās tīmekļa vietnes funkcijas (6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Vispārīgā datu aizsardzības regula). Turklāt iepriekš minētie personas dati tiek glabāti, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses, aizsargātu mūsu vietni un veiktu izmeklēšanu nelikumīgu uzbrukumu gadījumā (6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, Vispārīgā datu aizsardzības regula).

(2) Sazinoties ar mums

Ja Jūs sazināties ar mums pa e-pastu vai izmantojot saziņas veidlapu mūsu vietnē, mēs saņemam šādu informāciju:

 • vārds, uzvārds
 • Jūsu e-pasta adrese
 • vēstules datums un laiks
 • Jūsu ziņa

Kāds ir šādas apstrādes mērķis?

Ja Jūs sazināties ar mums, izmantojot mūsu vietnē esošo saziņas veidlapu vai pa e-pastu, mēs personisko informāciju izmantojam tikai Jūsu pieprasījuma apstrādei.

Kāds ir šādas apstrādes juridiskais pamats?

Šādas apstrādes juridiskais pamats ir 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, Vispārīgā datu aizsardzības regula. BASF likumīgās intereses sniedz iepriekš minētie apstrādes mērķi.

(3) Atsauksmju sniegšana

Kad Jūs sniedzat atsauksmes, izmantojot “atgriezeniskās saites pogu” vai anketu, mums tiek pārsūtīta ievades ekrānā ievadītā informācija, kā arī šāda informācija:

 • atsauksmes datums un laiks
 • atsauksmes saturs
 • izmantotā ierīce, OS un pārlūks
 • apmeklētais URL, sniedzot atsauksmi
 • laiks, kas nepieciešams atsauksmes aizpildīšanai
 • jūsu e-pasta adrese un Jūsu vārds, ja šie dati ir norādīti (brīvprātīgi)

Kāds ir šādas apstrādes mērķis?

Šīs personiskās informācijas apstrādes mērķis ir palīdzēt mums nepārtraukti optimizēt mūsu saturu. Jūsu atsauksmes tiek apstrādātas anonīmi.

Atsauksmes ir pieejamas tikai tiem lietotājiem, kam ir piekļuve Medallia un piekļuves tiesības pievienotajai atsauksmju pogai. Kontam var piekļūt tikai ar unikālu lietotājvārdu vai e-pasta adresi un paroli. Medallia nekad nepārdos savāktos atgriezeniskās saites rezultātus un nedalīsies ar citiem. Turklāt Medallia nekad nedalīsies savāktajās atsauksmēs ar citiem Medallia lietotājiem.

Ja jūs brīvprātīgi norādāt savu e-pasta adresi atsauksmes anketā, mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums par tēmām un problēmām, kuras esat norādījis atsauksmē.

Kāds ir šādas apstrādes juridiskais pamats?

Mūs interesē Jūsu viedoklis par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses saskaņā ar 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, Vispārīgā datu aizsardzības regula.

2. Vai Jums ir jāsniedz dati?

Apmeklējot mūsu vietni, Jūsu pārlūkprogramma 1. sadaļas 1. punktā minēto informāciju automātiski pārsūta mūsu serverim. Jums ir brīva izvēle šādus datus nosūtīt vai nē. Nesniedzot šādus datus, mēs nevaram nodrošināt Jums pieprasīto saturu.

Jums nav pienākuma ļaut mums izmantot Jūsu anonimizētos datus tīmekļa auditorijas mērīšanai. Jums nav arī jāļauj mums izmantot jūsu IP adresi kartēšanai ar Jūsu uzņēmuma vai nozares informāciju.

Ja vēlaties sazināties ar mums pa e-pastu vai izmantojot saziņas veidlapu mūsu vietnē, varat brīvi pārsūtīt datus saskaņā ar 1. sadaļas 2. punktu. Mēs atzīmēsim obligātos kontaktformas laukus, ja tādi ir. Nesniedzot nepieciešamos datus, mums ir ierobežotas iespējas pareizi atbildēt un izpildīt Jūsu pieprasījumu.

Jūs varat izvēlēties, vai vēlaties saņemt informāciju par BASF piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem kultūraugu aizsardzības jomā atbilstoši savām vēlmēm un abonēt mūsu biļetenu.

3. Kādiem saņēmējiem mēs pārsūtām Jūsu datus?

Mēs pārsūtām 1. punktā aprakstītos datus datu apstrādātājiem, kas atrodas Eiropas Savienībā, nolūkiem, kas ir aprakstīti 2. punktā. Šie datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi tikai mūsu uzdevumā un mūsu vārdā. Mēs neplānojam pārsūtīt jūsu personas datus uz trešo valsti.

Jūsu personas dati tiks pārsūtīti bez Jūsu iepriekšējas skaidras piekrišanas tikai tad, ja tas ir likumīgi atļauts vai nepieciešams.

 • Lai labāk izprastu lietotāju nodomus, mēs veicam aptaujas ar Medallia, pakalpojumu, ko piedāvā Medallia Inc. (turpmāk tekstā “Medallia”), Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt am Main. Medallia galvenais birojs atrodas ASV: 575 Market Street, Suite 1850 San Francisco, CA 94105
 • Piedaloties Medallia kampaņā (piemēram, anketās vai atsauksmēs), jūsu atsauksmes tiek pārsūtītas uz Medallia serveri, kas atrodas ES, un tiek glabātas tajā, un no kura pakalpojumiem esam atkarīgi mūsu pakalpojumu sniegšanā.
 • Dati, kurus Jūs sniedzat, abonējot mūsu e-pasta ziņu lapu, pēc nepieciešamības tiks kopīgoti mūsu uzņēmumu grupā iekšējiem administratīviem nolūkiem, ieskaitot kopīgu klientu aprūpi. Šī pārsūtīšana ir mūsu likumīgās interesēs, lai apstrādātu datus administratīviem nolūkiem uzņēmumu grupā.
 • Jūsu personas datus var pārsūtīt iestādēm to jurisdikcijas kontekstā (piemēram, nodokļu iestādēm, policijai, kriminālvajāšanas iestādēm). Dati tiks pārsūtīti, ja mums būs likumīgs pienākums datus pārsūtīt, vai arī mūsu likumīgās interesēs būs kopīgot datus, lai atklātu nepareizu izmantošanu vai lai izpildītu juridiskas prasības. Reģistrējoties mūsu jaunumiem – ziņu lapai, Jūsu personas dati tiks pārsūtīti šādiem ārējiem uzņēmumiem un ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, no kuru pakalpojumiem mēs esam atkarīgi mūsu pakalpojumu sniegšanā: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen am Rhein/Germany
 • E-pasta ziņu lapai mēs izmantojam Inxmail, Inxmail GmbH, Wentzingerstr., 17, 79106 Freiburg/GERMANY (turpmāk “Inxmail”) ziņu izsūtīšanas pakalpojumu. Abonējot mūsu e-pasta ziņu lapu, Jūsu e-pasta adrese, vārds, uzvārds, uzruna, koordinātes, kas norādīts reģistrācijā, tiek pārsūtīts uz Inxmail serveri, kas atrodas Vācijā, un tiek glabāts tajā. Trio-interactive IT Services GmbH kā mūsu e-pasta mārketinga rīka tehniskais nodrošinātājs apstrādā lietotāja datus, lai nosūtītu ziņu lapas pa e-pastu.
 • SMS nosūtīšanai mēs izmantojam SIA “Sales.lv” (Dzirnavu iela 37-62, Rīga, LV-1010, dati@sales.lv) pakalpojumus.
 • Pasta pakalpojumiem mēs izmantojam AS “Fitek” (Dēļu iela 4, Rīga, office_lv@fitek.com) pakalpojumus. Abonējot mūsu pasta pakalpojumus, Jūsu vārds un adrese tiek nosūtīta un uzglabāta AS “Fitek”, kas atrodas Latvijā.

Mēs esam rūpīgi izvēlējušies savus ārējos uzņēmumus un ārējos pakalpojumu sniedzējus kā apstrādātājus, un tiem saskaņā ar līgumu ir pienākums apstrādāt visus personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Darījumos, kad mainās mūsu uzņēmuma struktūra, informāciju par klientiem var kopīgot ar nododamo uzņēmuma daļu. Jebkura personas datu izpaušana ir pamatota ar to, ka mums ir likumīgas intereses pielāgot savu uzņēmējdarbības formu atbilstoši nepieciešamajiem ekonomiskajiem un juridiskajiem apstākļiem.

4. Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus?

Uzņēmums BASF ir ieviesis tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina atbilstošu jūsu personas datu drošības līmeni, lai aizsargātu tos no nejaušām vai nelikumīgām izmaiņām, iznīcināšanas, nozaudēšanas vai neatļautas izpaušanas. Šie pasākumi tiek regulāri uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

5. Datu glabāšanas periods

Mēs izdzēšam vai anonimizējam Jūsu personas datus, tiklīdz tie vairs nav vajadzīgi mērķiem, kādiem mēs tos apstrādājām saskaņā ar iepriekšējiem punktiem, ja vien dzēšana vai bloķēšana nepārkāpj mūsu juridiskos pienākumus nodrošināt un saglabāt ierakstus (piemēram, glabāšanas periodus, ko nodrošina tirdzniecības vai nodokļu likumi).

Personas dati, kas apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, tiks glabāti, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu.

6. Vai mēs savā vietnē izmantojam sīkdatnes un sociālos spraudņus?

Mēs jūs informēsim par sīkdatņu izmantošanu mūsu sīkdatņu reklāmkarogā, kad apmeklējat mūsu vietni. Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, turpinot izmantot mūsu vietni. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet mūsu sīkdatņu politiku:

Jūs varat konfigurēt pārlūka iestatījumu atbilstoši savām vēlmēm un izlemt, kuras sīkdatnes atļaujat un kuras sīkdatnes vēlaties noraidīt. Lūdzu, ņemiet vērā: ja jūs neatļaujat sīkdatņu izmantošanu sadaļā 7.1, jūs, iespējams, nevarēsit izmantot visas mūsu vietnes funkcijas.

Jūs varat neļaut AT Internet vākt un izmantot sīkdatņu ģenerētus datus un datus par vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas ir pieejams zemāk.

Atteikties no uz interesēm balstītas reklāmas

Atteikties no AT-Internet

Jūs varat neatļaut Tealium vākt un izmantot sīkdatņu ģenerētus datus un informāciju par vietnes lietošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), noklikšķinot uz šīs . Noklikšķinot uz saites, izsekošana tiek nekavējoties deaktivizēta, un Jūs nesaņemsiet apstiprinājuma ziņojumu.

Jūs varat neļaut AT Internet vākt un izmantot sīkdatņu ģenerētus datus un datus par vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas ir pieejams zemāk.

Jūs varat izvēlēties noraidīt jebkuru sīkfailu kategoriju (izņemot vietnes darbībai nepieciešamos sīkfailus), noklikšķinot uz pogas "sīkfailu iestatījumi".

Iegultie YouTube video

a. Datu apstrāde

Mēs esam integrējuši YouTube video mūsu tiešsaistes piedāvājumā, kas tiek glabāti YouTube platformā un var tikt parādīti tieši no mūsu vietnes. YouTube ir Google LLC, D/B/A YouTube pakalpojums. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ASV (turpmāk Google). Visi video ir iestrādāti tā sauktajā divu klikšķu režīmā, kas nozīmē, ka netiek pārsūtīti dati par Jums kā lietotāju, ja neaktivizējat video funkciju. Pirms video funkcijas aktivizēšanas tiek parādīts tikai priekšskatījuma attēls, kas ielādēts no mūsu pašu tīmekļa servera.

Dati tiks pārsūtīti uz Google tikai tad, ja aktivizēsiet šādas video funkcijas. Pēc aktivizēšanas mums vairs nav ietekmes uz šo datu pārsūtīšanu. Datu pārsūtīšana tiek veikta neatkarīgi no tā, vai Google nodrošina lietotāja kontu, caur kuru esat pieteicies, vai nav lietotāja konta. Ja esat pieteicies Google tīklā, Jūsu dati tiks piešķirti tieši Jūsu kontam.

b. Mērķi un juridiskais pamatojums

Mēs savā vietnē izmantojam You Tube, lai ērti nodrošinātu Jums pieeju video.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana saskaņā ar GDPR 6. panta 1.1a. punktu. Jūs piešķirat šo piekrišanu, aktivizējot video funkciju. Ja tā tiks aktivizēta, Jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz Google, kā aprakstīts iepriekš.

Datu pārsūtīšanas uz Google laikā Jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz Google serveriem, kas, iespējams, atrodas arī ASV. ASV ir valsts, kurai nav ES atbilstoša datu aizsardzības līmeņa. Tas jo īpaši nozīmē, ka personas datiem ASV iestādes var piekļūt vienkāršotā veidā un ka uz šādiem pasākumiem ir tikai ierobežotas tiesības. Ja aktivizējat You Tube funkciju, Jūs skaidri piekrītat datu pārsūtīšanai Google un savu personas datu pārsūtīšanai uz serveriem, kas atrodas ASV.

Ja esat devis savu piekrišanu, Jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, līdz atsaukšanai.

Es piekrītu manu personas datu pārsūtīšanai Google, lai parādītu man YouTube sniegto saturu.
Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, izdzēšot atzīmi no izvēles šūnas.

c. Plašāka informācija

Plašāka informācija par datu apstrādi, jo īpaši par Google juridisko pamatu un glabāšanas laiku, ir atrodama pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politikā (https://policies.google.com/privacy). Tur Jūs atradīsiet arī papildu informāciju par savām tiesībām un iestatīšanas iespējām, lai aizsargātu Jūsu privātumu.

Google var apstrādāt Jūsu personisko informāciju arī Amerikas Savienotajās Valstīs – trešajā valstī bez atbilstoša datu aizsardzības līmeņa.

Iegultās Google Maps

a. Datu apstrāde

Mēs esam integrējuši Google Maps mūsu tiešsaistes piedāvājumā, kas tās tiek glabātas Google Maps platformā un kuras var parādīt tieši no mūsu vietnes. Google Maps ir Google LLC pakalpojums, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. ASV (turpmāk Google). Visas kartes ir iestrādātas tā sauktajā divu klikšķu režīmā, kas nozīmē, ka netiek pārsūtīti dati par jums kā lietotāju, ja neaktivizējat kartes funkciju. Pirms kartes funkcijas aktivizēšanas tiek parādīts tikai priekšskatījuma attēls, kas ielādēts no mūsu pašu tīmekļa servera.

Dati tiks pārsūtīti uz Google tikai tad, ja aktivizēsiet šādas karšu funkcijas. Pēc aktivizēšanas mums mēs vairs nav nevaram ietekmes ietekmēt uz šo datu pārsūtīšanu. Datu pārsūtīšana tiek veikta neatkarīgi no tā, vai Google nodrošina lietotāja kontu, caur kuru esat pieteicies, vai nav lietotāja konta. Ja esat pieteicies Google tīklā, jūsu dati tiks piešķirti tieši jūsu kontam.

b. Mērķi un juridiskais pamatojums

Mēs savā vietnē izmantojam Google Maps, lai tās ērti nodrošinātu jums.

Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana saskaņā ar GDPR 6. panta 1.1a. punktu. Jūs piešķirat šo piekrišanu, aktivizējot kartes funkciju. Ja tā tiks aktivizēta, jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz Google, kā aprakstīts iepriekš.

Datu pārsūtīšanas uz Google laikā jūsu personas dati tiks pārsūtīti uz Google serveriem, kas, iespējams, atrodas arī ASV. ASV ir valsts, kurai nav ES atbilstoša datu aizsardzības līmeņa. Tas jo īpaši nozīmē, ka personas datiem ASV iestādes var piekļūt vienkāršotā veidā un ka uz šādiem pasākumiem ir tikai ierobežotas tiesības. Ja aktivizējat Google Maps funkciju, jūs skaidri piekrītat datu pārsūtīšanai Google un savu personas datu pārsūtīšanai uz serveriem, kas atrodas ASV.

Ja esat devis savu piekrišanu, jums ir tiesības to jebkurā laikā atsaukt, neietekmējot apstrādes likumību, kas veikta, pamatojoties uz piekrišanu, līdz atsaukšanai.

Es piekrītu manu personas datu pārsūtīšanai Google, lai parādītu man Google Maps sniegto saturu.
Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu, izdzēšot atzīmi no izvēles šūnas.

c. Plašāka informācija

Plašāka informācija par datu apstrādi, jo īpaši par Google juridisko pamatu un glabāšanas laiku, ir atrodama pakalpojumu sniedzēja konfidencialitātes politikā (https://policies.google.com/privacy). Tur jūs atradīsiet arī papildu informāciju par savām tiesībām un iestatīšanas iespējām, lai aizsargātu jūsu privātumu.

Google var apstrādāt jūsu personisko informāciju arī Amerikas Savienotajās Valstīs – trešajā valstī bez atbilstoša datu aizsardzības līmeņa.

7. Kādas ir Jūsu tiesības?

Vispārīgā datu aizsardzības regula piešķir jums noteiktas tiesības, tai skaitā tiesības pieprasīt Jūsu personas datu, kas ir mūsu rīcībā, kopiju, ja šo pieprasījumu iesniedzat rakstveidā:

7.1. Tiesības uz piekļuvi: tiesības saņemt piekļuvi Jūsu informācijai (ja mēs to apstrādājam) un cita veida informācijai (piemēram, šajā konfidencialitātes politikā sniegtajai).

7.2. Tiesības uz labojumiem: ja Jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi, jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu labošanu.

7.3. Tiesības uz dzēšanu: pazīstamas arī kā tiesības tikt aizmirstam, vienkāršiem vārdiem sakot, ļauj Jums pieprasīt jūsu informācijas dzēšanu, ja nav atbilstoša pamatojuma tās tālākai izmantošanai. Šīs nav vispārīgas tiesības uz dzēšanu, jo pastāv izņēmumi. Piemēram, mums ir tiesības turpināt izmantot Jūsu personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai ievērotu mūsu juridiskajās saistības vai izvirzītu, īstenotu juridiskās prasības vai aizstāvētos juridisko prasību gadījumos.

7.4. Tiesības ierobežot Jūsu informācijas izmantošanu: tiesības apturēt Jūsu personas datu izmantošanu vai ierobežot veidus, kuros mēs drīkstam to izmantot. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs tiesības ir ierobežotas atsevišķās situācijās: kad mēs veicam Jūsu personas datu, ko esam ieguvuši no jums saskaņā ar Jūsu sniegto piekrišanu, apstrādi, Jūs drīkstat pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu tikai, ja: (a) dati ir neprecīzi; (b) mūsu veiktā apstrāde ir nelikumīga un jūs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti; (c) jums tas ir nepieciešams juridiskas prasības ietvaros vai (d) mums šie dati vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kādiem mēs tos glabājam. Apstrādes ierobežošanas gadījumā mēs joprojām esam tiesīgi glabāt Jūsu datus, bet nedrīkstam tos izmantot. Mums ir cilvēku, kas ir pieprasījuši savu personas datu izmantošanas ierobežošanu, saraksts, lai ievērotu šos ierobežojumus nākotnē.

7.5. Tiesības uz datu pārnesamību: tiesības pieprasīt, lai mēs pārvietotu, kopētu vai pārnestu (ja tehniski iespējams) Jūsu personas datus strukturētā, bieži izmantotā un mašīnlasāmā formātā Jūsu personīgajiem mērķiem dažādos pakalpojumos.

7.6. Tiesības iebilst: tiesības iebilst pret to, ka mēs izmantojam Jūsu personas datus, tai skaitā gadījumos, kad mēs to izmantojam mūsu likumīgo interešu ietvaros vai tiešajai tirgvedībai.

7.7. Tiesības tikt informētam: Jums ir tiesības saņemt skaidru, pārredzamu un viegli saprotamu informāciju par to, kā mēs izmantojam Jūsu personas datus.

7.8. Tiesības atsaukt piekrišanu: ja devāt savu piekrišanu jebkādām mūsu darbībām ar Jūsu personas datiem, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu (tomēr, ja Jūs to darāt, tas nenozīmē to, ka visas darbības ar Jūsu personas datiem, ko veicām, pirms Jūs atsaucāt savu piekrišanu, ir nelikumīgas).

Šo tiesību īstenošana notiek bez maksas, tomēr Jums ir jāpierāda sava identitāte ar 2 apstiprinātiem identifikācijas līdzekļiem. Mēs darīsim visu saprātīgi iespējamo, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības nodrošināt, labot vai dzēst jūsu personas datus mūsu failos.

Jautājumu gadījumā vai Jūsu tiesību, kas ir aprakstītas šajā konfidencialitātes politikā, īstenošanai un/vai sūdzības iesniegšanai, lūdzu, nosūtiet mums e-pasta ziņojumu vai rakstiet mums pa pastu, un mēs centīsimies atbildēt jums 30 dienu laikā. Kontaktinformācija ir norādīta 10. sadaļā.

Pēc rakstiskas sūdzības saņemšanas mēs sazināmies ar sūdzības autoru. Mēs sadarbojamies ar atbilstošajām regulatīvajām iestādēm, tai skaitā vietējām datu aizsardzības iestādēm, lai risinātu jebkuras sūdzības, kuras nespējam atrisināt tiešā veidā.

Ja Jūs neapmierina tas, kā tika atrisināta jūsu sūdzība par Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības nosūtīt sūdzību atbilstošajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

8. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību?

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību mūsu datu aizsardzības speciālistam (kontaktinformācija norādīta zemāk) vai Jūs varat sazināties ar mūsu galveno datu aizsardzības iestādi:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

9. Kas ir datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists?

Informācija par datu pārzini saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem ir pieejama šeit .

Lūdzu, izmantojiet iepriekš norādīto pārziņa adresi vai zemāk norādīto adresi, lai sazinātos ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Aleksandru Haugu.

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer of BASF
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

Uz augšu