Titri/ Atbildība

BASF Agro
Lambertu 33b, Mārupe, LV -2167, Latvija
Tālr: + 371 67 508 250
tālr./fakss: +371 67 508 251
BASF SE, Registered Office: 67056 Ludwigshafen, Germany
Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen,
Registration No.: HRB 6000, VAT Code DE 149145247

Par jautājumiem, kas saistīti ar web lapu, lūdzu rakstiet uz e-pasta adresi: dace.valge@basf.com

Pilnvarotais pārstāvis

Martin Brudermüller, Chairman;

Dirk Elvermann; Michael Heinz; Markus Kamieth; Stephan Kothrade; Melanie Maas-Brunner

Priekšsēdētājs: Kurt Bock

BASF SE,
67056 Ludwigshafen, Germany

Registration Court: Amtsgericht Ludwigshafen
Registration No.: HRB 6000
VAT ID No.: DE 149145247

Uz augšu