Cheeta®

Izcila raža un augsts eļļas saturs

Cheeta®

Izcila raža un augsts eļļas saturs


Priekšrocības

  • Piemērota agrai sējai
  • Vidēja auguma
  • Augsta izturība pret Fomozi, TuYV vīrusu un Verticillium
  • Vidējs nogatavošanās laiks
Tehniskā informācija

Par produktu

Vispārīga informācija

Nosaukums Cheeta®
RAŽAS RAKSTUROJUMSRezultāti no 1 līdz 9Cheeta
Ražas potenciāls1 zems – 9 augsts8
Eļļas saturs1 zems – 9 augsts7
RAŽU VEIDOJOŠĀS ĪPAŠĪBASRezultāti no 1 līdz 9Cheeta
Ziemcietība1 zema – 9 augsta7
Attīstība rudenī1 lēna – 9 strauja6
Attīstība pavasarī1 lēna – 9 strauja6
Veldres noturība1 zema – 9 augsta7
Nogatavošanās1 agra – 9 vēla7
Noturība pret pāksteņu atvēršanos1 zema – 9 augsta7
IZTURĪBA PRET SLIMĪBĀMRezultāti no 1 līdz 9Cheeta
Fomoze (Rlm7)1 zema – 9 augsta8
Verticillium1 zema – 9 augsta7
TuYV1 zema – 9 augsta9

Vispārīga informācija

Nosaukums Cheeta®
RAŽAS RAKSTUROJUMSRezultāti no 1 līdz 9Cheeta
Ražas potenciāls1 zems – 9 augsts8
Eļļas saturs1 zems – 9 augsts7
RAŽU VEIDOJOŠĀS ĪPAŠĪBASRezultāti no 1 līdz 9Cheeta
Ziemcietība1 zema – 9 augsta7
Attīstība rudenī1 lēna – 9 strauja6
Attīstība pavasarī1 lēna – 9 strauja6
Veldres noturība1 zema – 9 augsta7
Nogatavošanās1 agra – 9 vēla7
Noturība pret pāksteņu atvēršanos1 zema – 9 augsta7
IZTURĪBA PRET SLIMĪBĀMRezultāti no 1 līdz 9Cheeta
Fomoze (Rlm7)1 zema – 9 augsta8
Verticillium1 zema – 9 augsta7
TuYV1 zema – 9 augsta9

Kāpēc Cheeta®?

Uz augšu