Armani®

Intensīva hibrīdā šķirne ar izcilu izturību pret slimībām

Armani®

Intensīva hibrīdā šķirne ar izcilu izturību pret slimībām


Priekšrocības

  • Elastīgs sējas laiks: no optimāla līdz vēlam
  • Piemērota visām augsnes apstrādes sistēmām
  • Strauja augu attīstība rudenī
  • Lieliska izturība pret Fomozi, Verticilāro vīti un TuYV vīrusu
  • Vidēji agrīna nogatavošanās
  • Stabils eļļas ražas līmenis
Tehniskā informācija

Par produktu

Vispārīga informācija

Nosaukums Armani®
KVANTITĀTES RĀDĪTĀJIRezultāti no 1 līdz 9Armani®
Ražas potenciāls1 zems – 9 augsts8
Eļļas saturs1 zems – 9 augsts8
ŠĶIRNES RAKSTUROJUMSRezultāti no 1 līdz 9Armani®
Augu attīstība rudenī1 lēna – 9 strauja8
Ieteicamais sējas laiks1 agrs – 9 vēls6
Ziedēšanas laiks1 agrs – 9 vēls5
Ziemcietība1 zema – 9 augsta7
Auga garums1 īss – 9 garš8
Veldres noturība1 zema – 9 augsta7
Nogatavošanās1 agra – 9 vēla5
Noturība pret pāksteņu atvēršanos1 zema – 9 augsta5
NOTURĪBA PRET SLĪMĪBĀMRezultāti no 1 līdz 9Armani®
Fomoze (Rlm7)1 zema – 9 augsta8
Dzeltenais rāceņu vīruss (TuYV)1 zema – 9 augsta9
Verticilium1 zema – 9 augsta6

Vispārīga informācija

Nosaukums Armani®
KVANTITĀTES RĀDĪTĀJIRezultāti no 1 līdz 9Armani®
Ražas potenciāls1 zems – 9 augsts8
Eļļas saturs1 zems – 9 augsts8
ŠĶIRNES RAKSTUROJUMSRezultāti no 1 līdz 9Armani®
Augu attīstība rudenī1 lēna – 9 strauja8
Ieteicamais sējas laiks1 agrs – 9 vēls6
Ziedēšanas laiks1 agrs – 9 vēls5
Ziemcietība1 zema – 9 augsta7
Auga garums1 īss – 9 garš8
Veldres noturība1 zema – 9 augsta7
Nogatavošanās1 agra – 9 vēla5
Noturība pret pāksteņu atvēršanos1 zema – 9 augsta5
NOTURĪBA PRET SLĪMĪBĀMRezultāti no 1 līdz 9Armani®
Fomoze (Rlm7)1 zema – 9 augsta8
Dzeltenais rāceņu vīruss (TuYV)1 zema – 9 augsta9
Verticilium1 zema – 9 augsta6
Uz augšu