BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Kontaktinformācija

Medax® Top

Augšanas regulatori

Augu augšanas regulators, pretveldres preparāts ziemas un vasaras kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos. Medax Top - stiprs pamats bagātai ražai.

Medax Top ir augu augšanas regulators ar sistēmas iedarbību. Tas samazina stiebra garumu, palielina tā izturību un samazina veldrēšanās risku. Medax Top satur 2 darbīgās vielas - kalcija proheksadionu un mepikvāta hlorīdu, kuras stimulē sakņu augšanu graudaugu agrīnās attīstības stadijās.

Priekšrocības

  • Efektīvi saīsina stiebru garumu
  • Palielināts stiebra šūnu sausnas un lignīna saturs, kas nodrošina lielāku stiepes stiprību
  • Labāk attīstīta sakņu sistēma
  • Palielināta izturība pret stiebru un sakņu veldri
  • Elastīgs lietošanas laiks
  • Efektīvs pie dažādiem apstrādes termiņiem un temperatūrām

Vispārīga informācija

Nosaukums Medax® Top
Formulācija Suspensijas koncentrāts (s.k.), SC
Darbīgā viela 50 g/l kalcija proheksadions, 300 g/l mepikvāta hlorīds
Marķējums Medax Top marķējums
Datu drošības lapa Medax Top datu drošības lapa
Lietošanas rekomendācijas Medax Top lietošanas rekomendācijas

Medax Top darbīgās vielas: kalcija proheksadions un mepikvata hlorīds kavē giberilīnu biosintēzi, kā rezultātā saīsinās starpmezglu posmu garums un veģetatīvā augšana nākamo trīs līdz četru nedēļu laikā pēc apstrādes.

Mepikvata hlorīds galvenokārt aptur šūnu stiepšanos garumā veģetatīvās augšanas laikā, kā rezultātā augi ir īsāki un tiem palielinās hlorofila saturs.

Kalcija proheksadions iekļūst augos absorbcijas ceļā caur augu lapām un stiebriem. Tas augā pārvietojas akropetāli (virzienā uz augšu), bazipetāla pārvietošanās ir limitēta.

Medax Top abas darbīgās vielas stimulē sakņu augšanu graudaugu agrīnās attīstības stadijās. Tādejādi uzlabojas augu iesakņošanās un samazinās vedres risks pie sakņu kakla.

Medax Top ir lietojams tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, herbicīdiem, insekticīdiem vai citiem augu augšanas regulatoriem, kā arī lapu mēslojumiem. Obligāti izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Informācija par kultūraugiem un kaitēkļiem

Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,75 - 1,5 l/ha AS 30- 39 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,75 -1,5 l/ha AS 30-39 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0.5 - 1.0 l/ha Optimāls vasaras kviešu apstrādes laiks ir karoglapas parādīšanās fāze (AS 37). 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,75 - 1,5 l/ha AS 30- 39 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,75 -1,5 l/ha AS 30- 39 1
Uz augšu