BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Kontaktinformācija

Medax® Max

Augšanas regulatori

Augu augšanas regulators, pretveldres preparāts ziemas kviešu, ziemas miežu, ziemas tritikāles, ziemas auzu, rudzu, vasaras kviešu, vasaras miežu un vasaras auzu sējumos.

Priekšrocības

  • Novērš veldres risku, efektīvi samazinot stiebru garumu
  • Labāk attīstīta labību sakņu sistēma
  • Iedarbību neietekmē laika apstākļi
  • Plašs apstrādes laika intervāls
  • Lietojams visiem graudaugu kultūraugiem
  • Saudzīgs pret kultūraugiem
  • Laba saderība ar citiem AAL
  • Bezlietus periods tikai viena stunda

Izmēģinājumu rezultāti

Medax® Max ietekme uz augu garumu un ražu

Vispārīga informācija

Nosaukums Medax® Max
Formulācija Disperģējošas granulas
Darbīgā viela 50 g/kg kalcija proheksadions, 50 g/kg etil-trineksapaks
Marķējums Medax Max marķējums
Datu drošības lapa Medax Max datu drošības lapa
Lietošanas rekomendācijas Medax Max lietošanas rekomendācijas

Medax Max iedarbības rezultātā samazinās starpmezglu posmu garums, tādejādi samazinot visu stiebra garumu. Medax Max palielina stiebru diametru, tādejādi palielinot stiebru izturību pret lūšanu. Ja apstrāde tiek veikta cerošanas beigās – stiebrošanas sākumā, Medax Max uzlabo un nostiprina arī sakņu sistēmu, veicinot sakņu apjoma pieaugumu, kas ļauj graudaugiem labāk izturēt stipra vēja apstākļus. Kopumā tas viss būtiski samazina graudaugu veldres risku.

Medax Max ir lietojams tvertnes maisījumos ar graudaugu herbicīdiem, fungicīdiem, citiem augu augšanas regulatoriem un insekticīdiem. Pirms tvertnes maisījumu gatavošanas, uzmanīgi izlasiet visu maisījuma partneru lietošanas instrukcijas.

  • GHS-09 - ghs09

Informācija par kultūraugiem un kaitēkļiem

Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,3–0,5 kg/ha No cerošanas beigām līdz četru mezglu stadijai (AS 29-34). 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,5–0,75 kg/ha No cerošanas beigām līdz pirmo akotu parādīšanās (AS 29-49). 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,3-0,75 kg/ha No cerošanas beigām līdz pirmo akotu parādīšanās (AS 29-49). 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,3–0,5 kg/ha No cerošanas beigām līdz parādās karoglapas austiņa (AS 29-39). 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,3–0,5 kg/ha No cerošanas beigām līdz parādās karoglapas austiņa (AS 29-39). 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,3-0,9 kg/ha No cerošanas beigām līdz pirmo akotu parādīšanās (AS 29-49). 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,5 kg/ha No cerošanas beigām līdz pirmo akotu parādīšanās (AS 29-49). 1
Uz augšu