BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Stomp® CS

Herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai.

Priekšrocības

  • Selektīvs ļoti daudziem laukaugiem un dārzeņu kultūrām
  • Piemērots minimālajai augsnes apstrādes tehnoloģijai
  • Iedarbojas uz nezālēm caur augsni un lapām
  • Nodrošina ilgstošu un efektīvu nezāļu kontroli

Par produktu

Nosaukums Stomp® CS
Formulācija Emulsijas koncentrāts (e.k.) EC
Darbīgā viela 455.0 g/l pendimetalīns

Stomp iedarbojas uz plašu spektru divdīgļlapju, kā arī īsmūža viendīgļlapju nezālēm. Darbīgā viela pendimetalīns iedarbojas uz nezēlēm galvenokārt caur augsni, kā arī caur lapām. Preparāts turpina darboties augsnē vairākas nedēļas pēc apstrādes.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenskrātuvēm.

Stomp var veidot tvertnes maisījumus ar citiem preperātiem, ja sakrīt to optimālais lietošanas laiks un, ja iepazīstoties ar lietošanas norādījumiem nav ierobežojumi bāku maisījumiem ar citiem preperātiem. Obligāti izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Āboliņš

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Baltā balanda 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Blusu sūrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Dārzu vējgriķis 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Ganu plikstiņš 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Ķeraiņu madara 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Maura skarene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Melnā naktene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Parastā virza 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Sārtā panātre 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Sīkā gandrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Šķeltā gandrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma naudulis 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma veronika 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma vijolīte 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Baltā balanda 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Blusu sūrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Dārzu vējgriķis 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Ganu plikstiņš 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Ķeraiņu madara 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Maura skarene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Melnā naktene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Parastā virza 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Sārtā panātre 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Sīkā gandrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Šķeltā gandrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma naudulis 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma veronika 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma vijolīte 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Baltā balanda 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Blusu sūrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Dārzu vējgriķis 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Ganu plikstiņš 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Ķeraiņu madara 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Maura skarene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Melnā naktene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Parastā virza 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Sārtā panātre 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Sīkā gandrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Šķeltā gandrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma naudulis 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma veronika 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma vijolīte 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Baltā balanda 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Blusu sūrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Dārzu vējgriķis 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Ganu plikstiņš 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Ķeraiņu madara 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Maura skarene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Melnā naktene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Parastā virza 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Sārtā panātre 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Sīkā gandrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Šķeltā gandrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma naudulis 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma veronika 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma vijolīte 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07
  • GHS-09 - GHS09
Nosaukums Stomp® CS
Formulācija Emulsijas koncentrāts (e.k.) EC
Darbīgā viela 455.0 g/l pendimetalīns

Stomp iedarbojas uz plašu spektru divdīgļlapju, kā arī īsmūža viendīgļlapju nezālēm. Darbīgā viela pendimetalīns iedarbojas uz nezēlēm galvenokārt caur augsni, kā arī caur lapām. Preparāts turpina darboties augsnē vairākas nedēļas pēc apstrādes.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenskrātuvēm.

Stomp var veidot tvertnes maisījumus ar citiem preperātiem, ja sakrīt to optimālais lietošanas laiks un, ja iepazīstoties ar lietošanas norādījumiem nav ierobežojumi bāku maisījumiem ar citiem preperātiem. Obligāti izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Baltā balanda 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Blusu sūrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Dārzu vējgriķis 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Ganu plikstiņš 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Ķeraiņu madara 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Maura skarene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Melnā naktene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Parastā virza 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Sārtā panātre 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Sīkā gandrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Šķeltā gandrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma naudulis 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma veronika 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma vijolīte 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad āboliņš ir 1–2 lapu stadijā. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Baltā balanda 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Blusu sūrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Dārzu vējgriķis 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Ganu plikstiņš 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Ķeraiņu madara 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Maura skarene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Melnā naktene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Parastā virza 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Sārtā panātre 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Sīkā gandrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Šķeltā gandrene 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma naudulis 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma veronika 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Tīruma vijolīte 0,73–0,88 l/ha Pēc sējas, pirms dīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad lucerna ir 1–2 lapu stadijā. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Baltā balanda 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Blusu sūrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Dārzu vējgriķis 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Ganu plikstiņš 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Ķeraiņu madara 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Maura skarene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Melnā naktene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Parastā virza 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Sārtā panātre 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Sīkā gandrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Šķeltā gandrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma naudulis 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma veronika 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma vijolīte 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas, pirms kultūrauga dīgšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas vai izstādīšanas pirms sadīgšanas vai pēc sadīgšanas, kad kultūraugam ir attīstījusies viena lapa. Kopējā deva veģetācijas periodā nedrīkst pārsniegt 4,35 l/ha. 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Baltā balanda 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Blusu sūrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Dārzu vējgriķis 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Ganu plikstiņš 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Ķeraiņu madara 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Maura skarene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Melnā naktene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Parastā virza 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Sārtā panātre 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Sīkā gandrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Šķeltā gandrene 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma naudulis 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma veronika 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Tīruma vijolīte 3,63 l/ha Apsmidzināt stādījumus pēc sīpolu izstādīšanas. 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Ārstniecības kumelīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Baltā balanda 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Blusu sūrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Dārzu vējgriķis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Ganu plikstiņš 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Ķeraiņu madara 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Maura skarene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Melnā naktene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Parastā virza 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Sārtā panātre 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Sīkā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Šķeltā gandrene 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Tīruma naudulis 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Tīruma veronika 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
Tīruma vijolīte 2,18–4,35 l/ha Pēc sējas (kultūrauga sēklām jābūt iestrādātām ne seklāk par 2 cm) līdz kultūrauga sadīgšanai. 1
  • GHS-07 - GHS07
  • GHS-09 - GHS09
Marķējums Stomp® CS marķējums
Datu drošības lapa Stomp® CS datu drošības lapa
Lietošanas rekomendācijas Stomp CS lietošanas rekomendācijas
 Jums ir jautājums?
Uz augšu