BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Flight® Forte

Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu un tritikāles sējumos.

Priekšrocības

  • Uzlaboti graudaugu cerošanas apstākļi
  • Labāki barības vielu, mitruma un gaismas apstākļi pateicoties samazinātai konkurencei
  • Atslogota agro pavasara darbu sezona – efektīvāka tehnikas un darbaspēka resursu izmantošana
  • Iespējams veikt atkārtotu herbicīda apstrādi, ja nepieciešams
  • Brīva pēckultūru izvēle

Par produktu

Nosaukums Flight® Forte
Formulācija Suspensijas koncentrāts SC (s.k.)
Darbīgā viela 320.0 g/l pendimetalīns, 16 g/l pikolinafēns

Flight Forte satur pendimetalīnu, kas iedarbojas uz nezālēm caur augsni un dīgstiem, kā arī pikolinafēnu, kas iedarbojas uz nezālēm caur dīgstiem un lapām. Flight Forte raksturīga ilgstoša augsnes iedarbība.Flight Forte lietotajams nezāļu apkarošanai ziemāju graudaugos rudenī.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpnēm.

Flight Forte var lietot tvertnes maisījumos ar sulfonilurienvielas grupas herbicīdiem, kas paredzēti lietošanai rudenī, kā arī ar insekticīdiem.

Rudzi

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Dārzu vējgriķis 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Efejlapu veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Ķeraiņu madara 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura skarene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura sūrene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā rudzusmilga 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā skarene 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā virza 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Rapsis-sārņaugs 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Sārtā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Skaujošā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma neaizmirstule 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma vijolīte 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Dārzu vējgriķis 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Efejlapu veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Ķeraiņu madara 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura skarene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura sūrene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā rudzusmilga 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā skarene 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā virza 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Rapsis-sārņaugs 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Sārtā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Skaujošā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma neaizmirstule 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma vijolīte 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Dārzu vējgriķis 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Efejlapu veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Ķeraiņu madara 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura skarene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura sūrene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā rudzusmilga 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā skarene 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā virza 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Rapsis-sārņaugs 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Sārtā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Skaujošā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma neaizmirstule 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma vijolīte 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Dārzu vējgriķis 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Efejlapu veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Ķeraiņu madara 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura skarene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura sūrene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā rudzusmilga 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā skarene 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā virza 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Rapsis-sārņaugs 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Sārtā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Skaujošā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma neaizmirstule 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma vijolīte 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1

Bīstamības simboli

  • GHS-09 - GHS09
Nosaukums Flight® Forte
Formulācija Suspensijas koncentrāts SC (s.k.)
Darbīgā viela 320.0 g/l pendimetalīns, 16 g/l pikolinafēns

Flight Forte satur pendimetalīnu, kas iedarbojas uz nezālēm caur augsni un dīgstiem, kā arī pikolinafēnu, kas iedarbojas uz nezālēm caur dīgstiem un lapām. Flight Forte raksturīga ilgstoša augsnes iedarbība.Flight Forte lietotajams nezāļu apkarošanai ziemāju graudaugos rudenī.

Nelietot tuvāk par 20 m no ūdenstilpnēm.

Flight Forte var lietot tvertnes maisījumos ar sulfonilurienvielas grupas herbicīdiem, kas paredzēti lietošanai rudenī, kā arī ar insekticīdiem.

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Dārzu vējgriķis 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Efejlapu veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Ķeraiņu madara 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura skarene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura sūrene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā rudzusmilga 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā skarene 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā virza 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Rapsis-sārņaugs 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Sārtā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Skaujošā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma neaizmirstule 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma vijolīte 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Dārzu vējgriķis 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Efejlapu veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Ķeraiņu madara 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura skarene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura sūrene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā rudzusmilga 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā skarene 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā virza 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Rapsis-sārņaugs 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Sārtā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Skaujošā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma neaizmirstule 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma vijolīte 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Dārzu vējgriķis 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Efejlapu veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Ķeraiņu madara 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura skarene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura sūrene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā rudzusmilga 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā skarene 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā virza 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Rapsis-sārņaugs 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Sārtā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Skaujošā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma neaizmirstule 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma vijolīte 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Dārzu vējgriķis 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Efejlapu veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Ķeraiņu madara 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura skarene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Maura sūrene 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā rudzusmilga 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā skarene 2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Parastā virza 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Rapsis-sārņaugs 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Sārtā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Skaujošā panātre 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma neaizmirstule 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma veronika 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
Tīruma vijolīte 1,5–2,5 l/ha Labības 1-3 lapu stadijā (AS 11-13) 1
  • GHS-09 - GHS09
 Jums ir jautājums?

Kāpēc Flight® Forte?

Maura skarenes, lauka vijolītes un parastās virzas ierobežošana ir jāveic jau rudenī...

jo pavasarī lietojamie herbicīdi ir nepietiekoši efektīvi vijolītes un maura skarenes ierobežošanai.

Uz augšu