BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Viverda® OD

Sistēmas iedarbības fungicīds graudaugu slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, auzu, rudzu un tritikāles sējumos.

IEVĒRĪBAI! Produkts Viverda® OD ir jāizlieto 2021. gada sezonā, jo tiek izņemts no augu aizsardzības līdzekļu reģistra.

Priekšrocības

  • Izcila slimību kontrole kviešos un miežos
  • Papildus raža un augstāka graudu kvalitāte
  • Izcila lietus noturība
  • OD formulācija uzlabo katras darbīgās vielas iedarbību

Par produktu

Nosaukums Viverda® OD
Formulācija Dispersija eļļā (d.e.) OD
Darbīgā viela 140 g/l boskalīds, 60 g/l piraklostrobīns, 50 g/l epoksikonazols

Viverda OD ir fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību. Boskalīds ir darbīgā viela ar sistēmas un translamināru iedarbību, kas pēc iekļūšanas augā caur lapu virsmu pārvietojas augā akropetāli, virzienā uz augšu.

Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela ar sistēmisku iedarbību.

Piraklostrobīns ir darbīgā viela ar lokālsistēmisku un translamināru iedarbību uz sēnīšu ierosinātiem slimību ierosinātājiem, sistēmas iedarbība novērota daļēji. Piraklostrobīna fizioloģiskā ietekme palielina augsnē esošā slāpekļa izmantošanos un augu stresa izturību, kā, piemēram, īslaicīgs sausums vai ozona ietekme. Ar piraklostrobīnu apstrādātās lapas ilgāk saglabā zaļo krāsu, tādejādi aizkavē novecošanos.

Šo fizioloģisko efektu rezultātā tiek iegūta lielāka labību raža un labāka graudu kvalitāte.

Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Viverda OD var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem. Ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Viverda OD var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, augšanas regulatoriem, fungicīdiem un lapu mēslojumu.

Auzas

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Auzu lapu pelēkplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Auzu vainagrūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Brūnā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Graudzāļu dzeltenā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Stiebrzāļu gredzenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Brūnā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Graudzāļu dzeltenā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu lapu dzeltenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu plēkšņu plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu plankumainības 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Brūnā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Graudzāļu dzeltenā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu lapu dzeltenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu plēkšņu plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu plankumainības 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Graudzāļu miltrasa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Miežu lapu tīkplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Miežu pundurrūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Ramulārija 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Stiebrzāļu gredzenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Brūnā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Graudzāļu dzeltenā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu lapu dzeltenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu plēkšņu plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām) 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu plankumainības 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām) 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Graudzāļu miltrasa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -59 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Miežu lapu tīkplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Miežu pundurrūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Ramulārija 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Stiebrzāļu gredzenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09
Nosaukums Viverda® OD
Formulācija Dispersija eļļā (d.e.) OD
Darbīgā viela 140 g/l boskalīds, 60 g/l piraklostrobīns, 50 g/l epoksikonazols

Viverda OD ir fungicīds ar aizsargājošu un ārstējošu iedarbību. Boskalīds ir darbīgā viela ar sistēmas un translamināru iedarbību, kas pēc iekļūšanas augā caur lapu virsmu pārvietojas augā akropetāli, virzienā uz augšu.

Epoksikonazols ir triazolu grupas darbīgā viela ar sistēmisku iedarbību.

Piraklostrobīns ir darbīgā viela ar lokālsistēmisku un translamināru iedarbību uz sēnīšu ierosinātiem slimību ierosinātājiem, sistēmas iedarbība novērota daļēji. Piraklostrobīna fizioloģiskā ietekme palielina augsnē esošā slāpekļa izmantošanos un augu stresa izturību, kā, piemēram, īslaicīgs sausums vai ozona ietekme. Ar piraklostrobīnu apstrādātās lapas ilgāk saglabā zaļo krāsu, tādejādi aizkavē novecošanos.

Šo fizioloģisko efektu rezultātā tiek iegūta lielāka labību raža un labāka graudu kvalitāte.

Nepieļaut nokļūšanu uz blakus kultūrām. Viverda OD var izsaukt bojājumus divdīgļlapju augiem. Ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Viverda OD var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, augšanas regulatoriem, fungicīdiem un lapu mēslojumu.

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Auzu lapu pelēkplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Auzu vainagrūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Brūnā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Graudzāļu dzeltenā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Stiebrzāļu gredzenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Brūnā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Graudzāļu dzeltenā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu lapu dzeltenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu plēkšņu plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu plankumainības 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Brūnā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Graudzāļu dzeltenā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu lapu dzeltenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu plēkšņu plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu plankumainības 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Graudzāļu miltrasa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Miežu lapu tīkplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Miežu pundurrūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Ramulārija 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Stiebrzāļu gredzenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Brūnā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Graudzāļu dzeltenā rūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu lapu dzeltenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Kviešu plēkšņu plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām) 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām). 2
Lapu plankumainības 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -69 (no cerošanas vidus līdz ziedēšanas beigām) 2
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Acsveida plankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrāde jāveic AS 30 -32 (no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai). 1
Graudzāļu miltrasa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Lapu fizioloģiskie plankumi 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25 -59 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Miežu lapu tīkplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Miežu pundurrūsa 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Ramulārija 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
Stiebrzāļu gredzenplankumainība 1.25–2.5 l/ha Apstrādā profilaktiski vai parādoties slimības pirmajām pazīmēm AS 25-69 (no cerošanas vidus līdz vārpošanas beigām). 2
  • GHS-07 - GHS-07
  • GHS-08 - GHS-08
  • GHS-09 - GHS-09
Marķējums Viverda OD marķējums
Datu drošības lapa Viverda OD datu drošības lapa
Lietošanas rekomendācijas Viverda OD lietošanas rekomendācijas
Lejuplādes Viverda OD buklets
 Jums ir jautājums?
Uz augšu