Flexity®

Fungicīds graudzāļu miltrasas ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.

Flexity®

Fungicīds graudzāļu miltrasas ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.


Priekšrocības

  • Unikāls iedarbības veids pret miltrasu – gan aizsargājošs, gan ārstējošs, gan anti-sporulācijas efekts
  • Būtiski samazina stiebru lūšanas jeb acsveida plankumainības infekciju
  • Elastīgs lietošanas laiks
  • Izcila lietus noturība - ļoti ātri iekļūst augos
  • Kombinēts iedarbības efekts nodrošina efektīvu aizsardzību pret miltrasu un stiebru lūšanu

Par produktu

Vispārīga informācija

Nosaukums Flexity®
Formulācija Suspensijas koncentrāts (SC)
Darbīgā viela 300.0 g/l Metrafenons

Iedarbības veids

Flexity ir sistēmas iedarbības aizsargājošs un ārstējošs fungicīds. Tam raksturīga arī episistēmiska iedarbība - spēja pārvietoties tvaiku stāvoklī, kas nodrošina darbīgās vielas nokļūšanu arī uz neapstrādātiem augiem un augu daļām

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Flexity ir jaucams tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, fungicīdiem insekticīdiem, augu augšanas regulatoriem un lapu mēslojumu. Maisījuma partneris jāpievieno pēdējais.

Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.25–0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65) 2
Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.25–0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65) 2
Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.25–0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65) 2
Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.25–0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65) 2
Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.25–0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65) 2
Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32) 1
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.25–0.5 l/ha No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65) 2

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07

Vispārīga informācija

Nosaukums Flexity®
Formulācija Suspensijas koncentrāts (SC)
Darbīgā viela 300.0 g/l Metrafenons

Iedarbības veids

Flexity ir sistēmas iedarbības aizsargājošs un ārstējošs fungicīds. Tam raksturīga arī episistēmiska iedarbība - spēja pārvietoties tvaiku stāvoklī, kas nodrošina darbīgās vielas nokļūšanu arī uz neapstrādātiem augiem un augu daļām

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Flexity ir jaucams tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, fungicīdiem insekticīdiem, augu augšanas regulatoriem un lapu mēslojumu. Maisījuma partneris jāpievieno pēdējais.

Back
Rudzi - Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva
0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0.25–0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65)
Apstrāžu skaits
2
Back
Tritikāle - Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva
0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0.25–0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65)
Apstrāžu skaits
2
Back
Vasaras kvieši - Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva
0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0.25–0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65)
Apstrāžu skaits
2
Back
Vasaras mieži, alus mieži - Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva
0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0.25–0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65)
Apstrāžu skaits
2
Back
Ziemas kvieši - Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva
0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0.25–0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65)
Apstrāžu skaits
2
Back
Ziemas mieži - Acsveida plankumainība
Ieteicamā lietošanas deva
0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz otrā mezgla stadijai (AS 30- 32)
Apstrāžu skaits
1
Ieteicamā lietošanas deva
0.25–0.5 l/ha
Apstrādes laiks
No graudaugu stiebrošanas sākuma līdz pilnas ziedēšanas stadijai (AS 30- 65)
Apstrāžu skaits
2

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07
Uz augšu