BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Kontaktinformācija

Cleravo®

Herbicīdi

Herbicīds īsmūža divdīgļlapju nezāļu un labību sārņaugu ierobežošanai Clearfield ziemas rapša, vasaras rapša un vasaras ripša sējumos.

Cleravo sastāvā ir divas darbīgās vielas - imazamokss un kvinmeraks. Herbicīds iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan caur lapām. Cleravo ir ekonomisks risinājums vasaras rapsim, ja rapsis atkārtojas ātrāk kā reizi trijos gados, jo Clevaro nesatur metazahloru; tādējādi tiek ievērota metazahlora norma 750 g/ha reizi trijos gados.

Priekšrocības

  • Efektīvi ierobežo plašu nezāļu spektru
  • Elastīgs lietošanas laiks
  • Iedarbojas uz nezālēm gan caur lapām, gan augsni
  • Vienkārša lietošana – 1 reizi sezonā

Vispārīga informācija

Nosaukums Cleravo®
Formulācija suspensijas koncentrāts
Darbīgā viela 35 g/l imazamokss, 250 g/l kvinmeraks
Marķējums Cleravo marķējums
Datu drošības lapa Cleravo datu drošības lapa
Lietošanas rekomendācijas Cleravo lietošanas rekomendācijas

Cleravo ir paredzēts lietošanai tikai Clearfield rapša hibrīda sējumos, kuri ir toleranti pret imazamoksu. Clearfield tehnoloģija nav ģenētiskā modifikācija. Cleravo izmantošana sējumos, kuri nav paredzēti Clearfield tehnoloģijai, noved pie daļējas vai pilnīgas sējumu iznīcināšanas.

Cleravo iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Smidzināšanas laiks ar Cleravo ir atkarīgs no nezāļu attīstības stadijas. Vislabāk nezāles tiek ierobežotas, ja apstrādes brīdī nezāles nav izaugušas lielākas par četru lapu stadiju. Pēc apstrādes ar Cleravo nedrīkst veikt nekādus augsnes apstrādes darbus. Svarīgi, lai veicot apstrādi ar Cleravo, nezāles nav nosegtas ar rapšu lapām. Dažkārt pēc smidzināšanas var parādās pārējoša lapu dzeltēšana, hloroze, lapu čokurošanās un augu atpalikšana augumā, bet nav novērots, ka tas ietekmē ražu. Izvairīties no smidzinājuma pārklāšanās. Nelietot, ja augi cieš no stresa. Nelietot, ja gaidāms spēcīgs lietus. Nesmidzināt, ja ir liela saules intensitāte vai augi ir slapji. Iedarbības efektivitāte uzlabojas, ja pievieno virsmas aktīvo vielu Dash ar devu 1.0 l/ha

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdens teču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas. Preparāta izlīšanas gadījumā, piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.Lietojot augu aizsardzības līdzekli, ievērot “Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” ietverto likumu prasības un rekomendācijas.

Cleravo ir lietojams tvertnes maisījumos ar herbicīdiem - Butisan Kombi, Focus Ultra, kā arī augu augšanas regulatoru Caryx un virsmas aktīvo vielu Dash. Tvertnes maisījumā Cleravo jāpievieno pirmais, svarīgi nākamo produktu pievienot tikai tad, kad pilnībā izšķīdis iepriekšējais.

  • GHS-09 - ghs09
Uz augšu