BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Kontaktinformācija

Butisan® Kombi

Herbicīdi

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju undivdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapšasējumos pirms un pēc rapša sadīgšanas.

Butisan Kombi satur divas darbīgās vielas: metazahloru un dimetēnamīdu-P. Tas iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālosaugsnes mitruma apstākļos.

Priekšrocības

  • Tas iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām
  • Vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālos augsnes mitruma apstākļos
  • Vislabākā iedarbība uz lielāko daļu nezāļu ir pirms sadīgšanas
  • Uz ķeraiņu madaru (Galiumapparine) labāka iedarbība ir pēc sadīgšanas

Vispārīga informācija

Nosaukums Butisan® Kombi
Formulācija suspensijas koncentrāts (s.k.) SC
Darbīgā viela 200.0 g/l metazahlors, 200.0 g/l dimetēnamīds-P
Marķējums Butisan Kombi marķējums
Datu drošības lapa Butisan Kombi datu drošības lapa
Lietošanas rekomendācijas Butisan Kombi lietošanas rekomendācijas

Butisan Kombi iedarbojasuz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām.Vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālosaugsnes mitruma apstākļos.

Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 maizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Butisan Kombi var lietot tvertnes maisījumos ar insekticīduFastac 50. Ja sakrīt optimālie lietošanas termiņi, Butisan Kombi var lietottvertnes maisījumā ar graminicīdu Focus Ultra, nepievienojot virsmas aktīvovielu Dash! Veidojot maisījumus, Butisan Kombi tvertnē pilda pirmo.

Pirms lietošanas kannu labi sakratīt!

Informācija par kultūraugiem un kaitēkļiem

Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Asais aklis 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Baltā balanda 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Blusu sūrene 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Dārzu vējgriķis 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Efejlapu veronika 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Ganu plikstiņš 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Maura skarene 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Maura sūrene 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Melnā naktene 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Mīkstā lāčauza 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Nesmaržīgā suņkumelīte 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Parastā krustaine 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Parastā rudzusmilga 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Parastā virza 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Skaujošā panātre 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Sārtā panātre 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Sīkziedu sīkgalvīte 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Sīkā nātre 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma naudulis 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma neaizmirstule 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma pērkone 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma sinepe 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma veronika 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma vijolīte 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Vējauza 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Zīda magone 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Ārstniecības kumelīte 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Ķeraiņu madara 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Kaitīgie organismi Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Asais aklis 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Baltā balanda 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Blusu sūrene 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Dārzu vējgriķis 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Efejlapu veronika 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Ganu plikstiņš 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Maura skarene 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Maura sūrene 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Melnā naktene 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Mīkstā lāčauza 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Nesmaržīgā suņkumelīte 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Parastā krustaine 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Parastā rudzusmilga 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Parastā virza 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Skaujošā panātre 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Sārtā panātre 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Sīkziedu sīkgalvīte 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Sīkā nātre 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma naudulis 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma neaizmirstule 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma pērkone 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma sinepe 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma veronika 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Tīruma vijolīte 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Vējauza 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Zīda magone 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Ārstniecības kumelīte 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Ķeraiņu madara 2.5 l/ha Pēc sējas līdz nezāļu pirmo īsto lapu stadijai 1
Uz augšu