BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Butisan® Kombi

Herbicīdi

Sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas un vasaras rapša sējumos pirms un pēc rapša sadīgšanas.

Butisan Kombi satur divas darbīgās vielas: metazahloru un dimetēnamīdu-P. Tas iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālo saugsnes mitruma apstākļos.

Priekšrocības

  • Iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan caur lapām
  • Vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālos augsnes mitruma apstākļos
  • Vislabākā iedarbība uz lielāko daļu nezāļu ir pirms sadīgšanas
  • Uz ķeraiņu madaru (Galium aparine) labāka iedarbība ir pēc sadīgšanas

Vispārīga informācija

Nosaukums Butisan® Kombi
Formulācija Suspensijas koncentrāts (s.k.) SC
Darbīgā viela 200.0 g/l metazahlors, 200.0 g/l dimetēnamīds-P
Marķējums Butisan Kombi marķējums
Datu drošības lapa Butisan Kombi datu drošības lapa
Lietošanas rekomendācijas Butisan Kombi lietošanas rekomendācijas

Butisan Kombi iedarbojas uz nezālēm gan caur augsni, gan arī caur lapām. Vislabākā efektivitāte sasniedzama optimālos augsnes mitruma apstākļos.

Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Butisan Kombi var lietot tvertnes maisījumos ar insekticīdu Fastac 50. Ja sakrīt optimālie lietošanas termiņi, Butisan Kombi var lietot tvertnes maisījumā ar graminicīdu Focus Ultra, nepievienojot virsmas aktīvo vielu Dash! Veidojot maisījumus, Butisan Kombi tvertnē pilda pirmo.

Informācija par kultūraugiem un kaitēkļiem

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Baltā balanda 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Ganu plikstiņš 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Maura skarene 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Nesmaržīgā suņkumelīte 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Parastā virza 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Saules dievkrēsliņš 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Sārtā panātre 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Tīruma naudulis 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Tīruma veronika 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Tīruma vijolīte 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Zīda magone 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Ārstniecības kumelīte 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Ķeraiņu madara 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Baltā balanda 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Ganu plikstiņš 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Maura skarene 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Nesmaržīgā suņkumelīte 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Parastā virza 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Saules dievkrēsliņš 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Sārtā panātre 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Tīruma naudulis 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Tīruma veronika 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Tīruma vijolīte 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Zīda magone 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Ārstniecības kumelīte 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Ķeraiņu madara 2.5 l/ha 1.Apstrādi veicot pirms rapša sadīgšanas (AS 00-09). 2.Apstrādi veic pēc sadīgšanas (AS 10 – 18). 1
Uz augšu