BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Butisan® Avant

Herbicīdi

Jaunākais herbicīds rapsim, kas pārstāv vienu no uzticamiem Butisan herbicīdu risinājumiem.

Herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēnamīds-P un ir pirmais rapšu herbicīds Baltijas valstu tirgū, kas satur trīs darbīgās vielas. Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes herbicīdiem, Butisan Avant piemītošais unikālais Kombi efekts nodrošina augstāku efektivitāti un konsekvenci nezāļu ierobežošanā.

Priekšrocības

Līdz ar Butisan Avant tiek ieviests jauns termins – Kombi efekts, ar to saprotot divu darbīgo vielu –dimetēnamīds-P un metazahlors savstarpējo sinerģiju, nodrošinot:

 • Efektīvu izplatīšanos nezāļu aktīvajā dīgšanas zonā
 • Darbīgo vielu uzņemšanu caur dažādām auga daļām
 • Plašāka nezāļu spektra kontroli un augstāku efektivitāti

Butisan® Avant - pirmais rapša herbicīds ar 3 darbīgajām vielām

Jaunākais herbicīds rapsim, kas pārstāv vienu no jau zināmiem un uzticamiem Butisan herbicīdu risinājumiem. Inovatīvais herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēnamīds-P un ir pirmais rapšu herbicīds Baltijas valstu tirgū, kas satur trīs darbīgās vielas. Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes herbicīdiem, Butisan Avant piemītošais unikālais Kombi efekts nodrošina augstāku efektivitāti un konsekvenci nezāļu ierobežošanā.Tas ir jauns un būtisks palīgs profesionāļiem eļļas rapšu audzēšanā.

Jaunākais herbicīds rapsim, kas pārstāv vienu no jau zināmiem un uzticamiem Butisan herbicīdu risinājumiem. Inovatīvais herbicīds Butisan Avant satur jaunu darbīgo vielu – dimetēnamīds-P un ir pirmais rapšu herbicīds Baltijas valstu tirgū, kas satur trīs darbīgās vielas. Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes herbicīdiem, Butisan Avant piemītošais unikālais Kombi efekts nodrošina augstāku efektivitāti un konsekvenci nezāļu ierobežošanā.Tas ir jauns un būtisks palīgs profesionāļiem eļļas rapšu audzēšanā.

Savlaicīga nezāļu ierobežošana veicina ūdens, barības vielu un gaismas piekļuvi kultūraugam, kas savukārt nodrošina apstākļus, kas ļauj attīstīt kvalitatīvu un pieaugošu ražas potenciālu.

Ieteikumi Butisan Avant lietošanai nezāļu ierobežošanā

Labi sagatavota augsne rapša sējai ir viegli irstoša, viendabīga un bez lielām cilām. Rapšu sēklām jābūt pārklātām ar vismaz 15 mm viendabīgu, irstošu augsni. Vidējās un smagās augsnēs īpaša nozīme ir sēklu gultnes struktūrai.Pareizi lietojot herbicīdu pirms rapša sadīgšanas (4–5 dienas pēc sējas), tas nodrošina visefektīvāko un plašāko nezāļu sugu ierobežošanu. Augsnēs ar augstu organisko vielu saturu vai gadījumā, kad sēklu gultne nav sagatavota optimāli, apstrādi ar herbicīdu veic drīz pēc rapša sadīgšanas (periodā no 4–5 dienām līdz 7–10 dienām pēc sējas).

Apstrāde ar Butisan Avant jāveic, ņemot vērā nezāļu attīstības stadiju (no dīgļlapām līdz pirmās īstās lapas attīstībai), neatkarīgi no rapša attīstības stadijas. Jo nezāles aug lielākas, jo herbicīda efektivitāte samazinās.Butisan Avant ieteicams lietot ar 200–400 l/ha lielu ūdens daudzumu. Neveiciet apstrādi, ja tuvāko 48 stundu laikāgaidāmi spēcīgi nokrišņi. Ievērojiet drošu aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izvairieties no darba šķidruma noneses veidošanās izsmidzināšanas laikā un miglojumu pārklāšanās.

Kombi efekts

Līdz ar Butisan Avant tiek ieviests jauns termins – Kombi efekts, ar to saprotot divu darbīgo vielu – dimetēnamīds-P un metazahlors savstarpējo sinerģiju, nodrošinot:

• Efektīvu izplatīšanos nezāļu aktīvajā dīgšanas zonā

• Darbīgo vielu uzņemšanu caur dažādām auga daļām

• Plašāka nezāļu spektra kontroli un augstāku efektivitāti

Kombi efekts nodrošina uzticamu, stabilu un pārliecinošu efektivitāti nezāļu ierobežošanā.

Herbicīda efektivitāte ir mazāk atkarīga no augsnes mitruma un augsnes tipa gadījumos, kad augsnes mitrums var būt ierobežojošais faktors herbicīdu efektivitātei. Attēls ilustrē, kā dimetēnamīds-P papildina metazahlora efektivitāti pie dažāda nokrišņu daudzuma.

Efektivitāte mazāk atkarīga no laikapstākļiem

Ja pēc apstrādes ar Butisan Avant, vidējais nokrišņu daudzums nedēļā ir mazāks nekā 25 mm, tad herbicīda sastāvā esošais dimetēnamīds-P ievērojami papildina metazahlora efektivitāti, un tas ir Kombi efekts. Salīdzinot ar herbicīdiem, kas satur tikai metazahloru + kvinmeraku, dimetēnamīda-P klātbūtne preparātā padara tā efektivitāti ne tikai mazāk atkarīgu no augsnes mitruma, bet arī paplašina ierobežojamo nezāļu spektru t.sk.: gandrenes, ķeraiņu madaru, žodzeni, tīruma nauduli, ganu plikstiņu, tīruma zvēri un magoni.

Baltie punkti norāda uz darbīgo vielu apstrādes vietu. Metode atspoguļo metazahlora un darbīgo vielu metazahlora + dimetēnamīda-P apvienojuma jeb Kombi efekta iedarbību uz nezālēm un izplatības zonu, 21 dienu pēc apstrādes.

 • Pirmais rapša herbicīds ar trīs darbīgajām vielām
 • Jauna darbīgā viela dimetēnamīds-P
 • Unikāls Kombi efekts
 • Pārliecinoša un plaša spektra nezāļu kontrole
 • Efektivitāte mazāk atkarīga no nokrišņiem unaugsnes tipa
 • Jauna Butisan preparātu paaudze
 • Inovatīvs herbicīds efektīvai un ilgtspējīgaisaimniekošanai

Vispārīga informācija

Nosaukums Butisan® Avant
Formulācija Suspo-emulsija (s.e.) SE
Darbīgā viela 100 g/l kvinmeraks, 300 g/l metazahlors, 100 g/l dimetēnamīds-P
Marķējums Butisan Avant marķējums
Datu drošības lapa Butisan Avant datu drošības lapa
Lietošanas rekomendācijas Butisan Avant lietošanas rekomendācijas

Butisan Avant primāri ir augsnes iedarbības herbicīds lietošanai pirms un pēc kultūraugu sadīgšanas.Metazahlors ir viela, ko dīgstošās viendīgļlapju nezāles uzņem galvenokārt caur koleoptili (aizsargapvalks, kas apņem graudzāļu dīgļpumpuru). Divdīgļlapju nezāles metazahloru uzņem tieši caur saknēm, un nedaudz caur dīgļstumbriem (hipokotilu).Dimetēnamīds-P arī iekļūst augā caur saknēm un dīgstu daļām (hipokotilu, epikotilu). Tādējādi dimetēnamīda – P iedarbība ir ierobežota, un ir efektīva nezāļu dīgšanas un agrās attīstības laikā. Abām aktīvajām vielām (metazahlors un dimetenamīds-P) ir ļoti neliela vai nav iedarbības caur lapām, un minimāla mobilitāte un translokācija augā. Kvinmeraku augi uzņem gan caur saknēm, gan caur lapām, un pārvietojas augā gan akro-, gan bazipetāli. Ķeraiņu madaru ierobežo inhibējot sakņu augšanu un ar hormonu tipa ietekmes palīdzību. Ņemot vērā šo kombinēto iedarbību, Butisan Avant ir lietojams pirms nezāļu vai īsi pēc nezāļu sadīgšanas. Augu spēja uzņemt Butisan Avant ir atkarīga no vienmērīgas aktīvo vielu – metazohlora, dimetēnamīda – P un kvinmeraka izplatības augsnes ūdens fāzē ap dīgstošajām nezālēm. Lai sasniegtu optimālo efektivitāti, visu aktīvo vielu darbībai nepieciešama pietiekami mitra augsne. Pietiekoši mitrā augsnē aktīvās vielas var izšķīst un izplatīties augsnes ūdens fāzē, un tikt uzņemtas caur nezāļu saknēm un dīgstu daļām. Sausos apstākļos, kad augsnē nav pietiekošs mitruma līmenis, lai nodrošinātu aktīvo vielu mobilitāti, herbicīda aktivitāte var būt novilcināta līdz pirmajiem nokrišņiem. Tomēr arī izteikta sausuma apstākļos mitruma līmenis, kas nepieciešams, lai ierosinātu sēklu dīgšanu ir pietiekams, lai aktivizētu arī herbicīda darbību. Tādējādi kvalitatīvas sēklgultnes sagatavošana – veidojot drupatainu augsni, kas labi saglabā mitrumu, veicina arī herbicīda izplatīšanos, uzņemšanu un efektivitāti. Lielākās daļas nezāļu ierobežošanai, labākai iedarbībai smidzinājumi veicami pirms nezāļu 1-2 īsto lapu izveidošanās.

Lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus neizdīgušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Butisan Avant var lietot tvertnes maisījumos ar Focus Ultra, Ažils 100, Targa Super, Fastac 50, Caryx, Karate Zeon.Veidojot maisījumus, Butisan Avant tvertnē pilda pirmo. Par iespējām veidot tvertnes maisījumus ar citiem preparātiem, sazināties ar kompānijas pārstāvi Latvijā.

 • GHS-07 - ghs07
 • GHS-08 - ghs08
 • GHS-09 - ghs09

Informācija par kultūraugiem un kaitēkļiem

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Baltā balanda 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Efejlapu veronika 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Ganu plikstiņš 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Maura skarene 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Maura sūrene 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Parastā rudzusmilga 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Parastā virza 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Persijas veronika 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Skaujošā panātre 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Tīruma naudulis 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Tīruma neaizmirstule 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Tīruma veronika 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Zilā rudzupuķe 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Ārstniecības kumelīte 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Ķeraiņu madara 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Baltā balanda 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Efejlapu veronika 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Ganu plikstiņš 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Maura skarene 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Maura sūrene 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Parastā rudzusmilga 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Parastā virza 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Persijas veronika 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Skaujošā panātre 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Tīruma naudulis 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Tīruma neaizmirstule 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Tīruma veronika 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Zilā rudzupuķe 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Ārstniecības kumelīte 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Ķeraiņu madara 2.0–2.5 l/ha Pēc sējas līdz sadīgšanai AS 00–09 vai pēc sadīgšanas AS 10–18 1
Uz augšu