Terpal®

Augu augšanas regulators rudzu, ziemas un vasaras miežu un ziemas kviešu sējumos.

Terpal®

Augu augšanas regulators rudzu, ziemas un vasaras miežu un ziemas kviešu sējumos.


Priekšrocības

  • Darbojas kā augšanas regulators
  • Pastiprina stiebru izturību un samazina veldrēšanās risku
  • Samazina miežu vārpu lūšanu
  • Uzlabo graudu kvalitāti un samazina ražas zudumus pie novākšanas

Par produktu

Vispārīga informācija

Nosaukums Terpal®
Formulācija Šķīstošs koncentrāts (š. k.) SL
Darbīgā viela 155.0 g/l etefons, 305.0 g/l mepikvāta hlorīds

Iedarbības veids

Terpal augi uzņem caur lapām. Tas darbojas kā augšanas regulators miežu, kviešu un rudzu sējumos. Terpal samazina graudaugu stiebra garumu un palielina tā izturību, tādejādi samazinot veldrēšanās risku.

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Terpal var lietot tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, insekticīdiem, kā arī lapu mēslojumu, kam N saturs nav lielāks par 10 kg/ha. Tvertnes maisījumos Terpal pievienot kā pēdējo.Terpal nedrīkst lietot maisījumos ar herbicīdiem.

Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
1.0–1.5 l/ha No divu mezglu stadijas līdz redzami akotu gali (AS 32- 49) 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.5–1.5 l/ha No divu mezglu stadijas līdz redzami akotu gali (AS 32- 49) 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.5–1.5 l/ha No divu mezglu stadijas līdz karoglapas maksts atvēršanās stadijai(AS 32- 49) 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0.5–1.5 l/ha No divu mezglu stadijas līdz redzami akotu gali (AS 32- 49) 1

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07
  • GHS-05 - GHS05
  • GHS-09 - GHS09

Vispārīga informācija

Nosaukums Terpal®
Formulācija Šķīstošs koncentrāts (š. k.) SL
Darbīgā viela 155.0 g/l etefons, 305.0 g/l mepikvāta hlorīds

Iedarbības veids

Terpal augi uzņem caur lapām. Tas darbojas kā augšanas regulators miežu, kviešu un rudzu sējumos. Terpal samazina graudaugu stiebra garumu un palielina tā izturību, tādejādi samazinot veldrēšanās risku.

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Terpal var lietot tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, insekticīdiem, kā arī lapu mēslojumu, kam N saturs nav lielāks par 10 kg/ha. Tvertnes maisījumos Terpal pievienot kā pēdējo.Terpal nedrīkst lietot maisījumos ar herbicīdiem.

Back
Rudzi - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
1.0–1.5 l/ha
Apstrādes laiks
No divu mezglu stadijas līdz redzami akotu gali (AS 32- 49)
Apstrāžu skaits
1
Back
Vasaras mieži, alus mieži - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0.5–1.5 l/ha
Apstrādes laiks
No divu mezglu stadijas līdz redzami akotu gali (AS 32- 49)
Apstrāžu skaits
1
Back
Ziemas kvieši - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0.5–1.5 l/ha
Apstrādes laiks
No divu mezglu stadijas līdz karoglapas maksts atvēršanās stadijai(AS 32- 49)
Apstrāžu skaits
1
Back
Ziemas mieži - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0.5–1.5 l/ha
Apstrādes laiks
No divu mezglu stadijas līdz redzami akotu gali (AS 32- 49)
Apstrāžu skaits
1

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07
  • GHS-05 - GHS05
  • GHS-09 - GHS09
Uz augšu