Medax® Top

Augu augšanas regulators, pretveldres preparāts lietošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, vasaras kviešu, rudzu, ziemas tritikāles, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša, vasaras ripša, sinepju (sēklai), eļļas rutka, sējas idras, linu un magoņu (sēklai) sējumos, kā arī sarkanās auzenes, niedru auzenes, parastās kamolzāles un aireņu sējumos sēklai.

Medax® Top

Augu augšanas regulators, pretveldres preparāts lietošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, vasaras miežu, vasaras kviešu, rudzu, ziemas tritikāles, auzu, ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša, vasaras ripša, sinepju (sēklai), eļļas rutka, sējas idras, linu un magoņu (sēklai) sējumos, kā arī sarkanās auzenes, niedru auzenes, parastās kamolzāles un aireņu sējumos sēklai.


Priekšrocības

  • Efektīvi saīsina stiebru garumu
  • Labāk attīstīta sakņu sistēma
  • Palielināta izturība pret stiebru un sakņu veldri
  • Elastīgs lietošanas laiks
  • Efektīvs pie dažādiem apstrādes termiņiem un temperatūrām

Par produktu

Vispārīga informācija

Nosaukums Medax® Top
Formulācija Suspensijas koncentrāts (s.k.) SC
Darbīgā viela 50 g/l kalcija proheksadions, 300 g/l mepikvāta hlorīds

Iedarbības veids

Medax Top darbīgās vielas: kalcija proheksadions un mepikvata hlorīds kavē giberilīnu biosintēzi, kā rezultātā saīsinās starpmezglu posmu garums un veģetatīvā augšana nākamo trīs līdz četru nedēļu laikā pēc apstrādes.

Mepikvata hlorīds galvenokārt aptur šūnu stiepšanos garumā veģetatīvās augšanas laikā, kā rezultātā augi ir īsāki un tiem palielinās hlorofila saturs.

Kalcija proheksadions iekļūst augos absorbcijas ceļā caur augu lapām un stiebriem. Tas augā pārvietojas akropetāli (virzienā uz augšu), bazipetāla pārvietošanās ir limitēta.

Medax Top abas darbīgās vielas stimulē sakņu augšanu graudaugu agrīnās attīstības stadijās. Tādejādi uzlabojas augu iesakņošanās un samazinās vedres risks pie sakņu kakla.

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Medax Top ir lietojams tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, herbicīdiem, insekticīdiem vai citiem augu augšanas regulatoriem, kā arī lapu mēslojumiem. Obligāti izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,6–1,0 l/ha AS 30–39 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,75–1,5 l/ha Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Viena apstrāde: 0,75–1,5 l/ha. Dalītā apstrāde: 0,75+0,75 l/ha. Nepārsniegt 1,5 l/ha sezonā! 1–2
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
1,0–1,5 l/ha AS 30–39 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,75–1,5 l/ha Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Viena apstrāde: 0,75–1,5 l/ha. Dalītā apstrāde: 0,75+0,75 l/ha. Nepārsniegt 1,5 l/ha sezonā! 1–2
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,5–1,0 l/ha Optimāls vasaras kviešu apstrādes laiks ir karoglapas parādīšanās fāze (AS 37). 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,75–1,5 l/ha AS 30–39 1
Stublāju saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,6–1,0 l/ha Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākuma līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21–59). 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,75–1,5 l/ha Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Viena apstrāde: 0,75–1,5 l/ha. Dalītā apstrāde: 0,75+0,75 l/ha. Nepārsniegt 1,5 l/ha sezonā! 1–2
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,75–1,5 l/ha Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Viena apstrāde: 0,75–1,5 l/ha. Dalītā apstrāde: 0,75+0,75 l/ha. Nepārsniegt 1,5 l/ha sezonā! 1–2
Sausā puve (fomoze)
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,6–1,0 l/ha Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz lapu rozetes izveidošanās stadijai (AS 13–19) vai apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākuma līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21–59). 2

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07

Vispārīga informācija

Nosaukums Medax® Top
Formulācija Suspensijas koncentrāts (s.k.) SC
Darbīgā viela 50 g/l kalcija proheksadions, 300 g/l mepikvāta hlorīds

Iedarbības veids

Medax Top darbīgās vielas: kalcija proheksadions un mepikvata hlorīds kavē giberilīnu biosintēzi, kā rezultātā saīsinās starpmezglu posmu garums un veģetatīvā augšana nākamo trīs līdz četru nedēļu laikā pēc apstrādes.

Mepikvata hlorīds galvenokārt aptur šūnu stiepšanos garumā veģetatīvās augšanas laikā, kā rezultātā augi ir īsāki un tiem palielinās hlorofila saturs.

Kalcija proheksadions iekļūst augos absorbcijas ceļā caur augu lapām un stiebriem. Tas augā pārvietojas akropetāli (virzienā uz augšu), bazipetāla pārvietošanās ir limitēta.

Medax Top abas darbīgās vielas stimulē sakņu augšanu graudaugu agrīnās attīstības stadijās. Tādejādi uzlabojas augu iesakņošanās un samazinās vedres risks pie sakņu kakla.

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Medax Top ir lietojams tvertnes maisījumos ar fungicīdiem, herbicīdiem, insekticīdiem vai citiem augu augšanas regulatoriem, kā arī lapu mēslojumiem. Obligāti izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Back
Auzas - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,6–1,0 l/ha
Apstrādes laiks
AS 30–39
Apstrāžu skaits
1
Back
Rudzi - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,75–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Viena apstrāde: 0,75–1,5 l/ha. Dalītā apstrāde: 0,75+0,75 l/ha. Nepārsniegt 1,5 l/ha sezonā!
Apstrāžu skaits
1–2
Back
Stiebrzāles - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
1,0–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
AS 30–39
Apstrāžu skaits
1
Back
Tritikāle - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,75–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Viena apstrāde: 0,75–1,5 l/ha. Dalītā apstrāde: 0,75+0,75 l/ha. Nepārsniegt 1,5 l/ha sezonā!
Apstrāžu skaits
1–2
Back
Vasaras kvieši - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,5–1,0 l/ha
Apstrādes laiks
Optimāls vasaras kviešu apstrādes laiks ir karoglapas parādīšanās fāze (AS 37).
Apstrāžu skaits
1
Back
Vasaras mieži - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,75–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
AS 30–39
Apstrāžu skaits
1
Back
Vasaras rapši - Stublāju saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,6–1,0 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākuma līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21–59).
Apstrāžu skaits
1
Back
Ziemas kvieši - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,75–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Viena apstrāde: 0,75–1,5 l/ha. Dalītā apstrāde: 0,75+0,75 l/ha. Nepārsniegt 1,5 l/ha sezonā!
Apstrāžu skaits
1–2
Back
Ziemas mieži - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,75–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus, sākot no kultūrauga stiebrošanas sākuma līdz attīstītas karoglapas stadijai (AS 30–39). Viena apstrāde: 0,75–1,5 l/ha. Dalītā apstrāde: 0,75+0,75 l/ha. Nepārsniegt 1,5 l/ha sezonā!
Apstrāžu skaits
1–2
Back
Ziemas rapši - Sausā puve (fomoze)
Ieteicamā lietošanas deva
0,6–1,0 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt sējumus rudenī, sākot no kultūrauga trīs lapu stadijas līdz lapu rozetes izveidošanās stadijai (AS 13–19) vai apsmidzināt sējumus pavasarī, sākot no kultūrauga sāndzinumu veidošanās sākuma līdz dzelteno pumpuru stadijai (AS 21–59).
Apstrāžu skaits
2

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07

Kāpēc Medax® Top?

Medax Top + Turbo
Uz augšu