Cycocel® 750

Augu augšanas regulators ziemas un vasaras kviešu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.

Cycocel® 750

Augu augšanas regulators ziemas un vasaras kviešu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.


Priekšrocības

  • Stimulē graudaugu sakņu sistēmas attīstību, veicina cerošanu, samazina stiebru lūšanas attīstības iespējas
  • Samazina veldres risku, atvieglo ražas novākšanu, uzlabojas graudu kvalitāte un samazinās ražas zudumi tās novākšanas laikā.
  • Var lietot graudaugu sējumos ar ilggadīgo stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju.

Par produktu

Vispārīga informācija

Nosaukums Cycocel® 750
Formulācija Šķīstošs koncentrāts (š.k.) SL
Darbīgā viela 750.0 g/l hlormekvāta hlorīds

Iedarbības veids

Cycocel 750 iekļūst augā caur lapām un pavisam nedaudz arī caur sakņu sistēmu. Preparāts samazina graudaugu stiebra garumu, palielina tā diametru, veicina stiebra sieniņu izturību, tādejādi samazinot veldrēšanās risku. Cycocel 750 veicina graudaugu sakņu sistēmas attīstību, kā arī cerošanu, ja lietots cerošanas sākumā. Pateicoties labākai stiebra izturībai samazinās iespējas inficēties ar sakņu kakla puvi.

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Cycocel 750 var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem, kā arī lapu mēslojumu, ja sakrīt lietošanas laiki. Lietojot kopā ar herbicīdiem un fungicīdiem, Cycocel 750 devu jāsamazina par 20%.

Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt auzu sējumos, sākot no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30 – 32). 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
1,0–2,0 l/ha Apsmidzināt rudzu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt tritikāles sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
0,8–1,25 l/ha Apsmidzināt vasaras kviešu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt vasaras miežu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 - 32). 1
Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt ziemas kviešu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07
  • GHS-05 - GHS05

Vispārīga informācija

Nosaukums Cycocel® 750
Formulācija Šķīstošs koncentrāts (š.k.) SL
Darbīgā viela 750.0 g/l hlormekvāta hlorīds

Iedarbības veids

Cycocel 750 iekļūst augā caur lapām un pavisam nedaudz arī caur sakņu sistēmu. Preparāts samazina graudaugu stiebra garumu, palielina tā diametru, veicina stiebra sieniņu izturību, tādejādi samazinot veldrēšanās risku. Cycocel 750 veicina graudaugu sakņu sistēmas attīstību, kā arī cerošanu, ja lietots cerošanas sākumā. Pateicoties labākai stiebra izturībai samazinās iespējas inficēties ar sakņu kakla puvi.

Aizsargjoslas, tolerance

Aizsargjosla – 10m.

Tvertnes maisījumi

Cycocel 750 var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem, kā arī lapu mēslojumu, ja sakrīt lietošanas laiki. Lietojot kopā ar herbicīdiem un fungicīdiem, Cycocel 750 devu jāsamazina par 20%.

Back
Auzas - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
1,0–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt auzu sējumos, sākot no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30 – 32).
Apstrāžu skaits
1
Back
Rudzi - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
1,0–2,0 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt rudzu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32).
Apstrāžu skaits
1
Back
Tritikāle - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
1,0–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt tritikāles sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32).
Apstrāžu skaits
1
Back
Vasaras kvieši - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
0,8–1,25 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt vasaras kviešu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32).
Apstrāžu skaits
1
Back
Vasaras mieži, alus mieži - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
1,0–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt vasaras miežu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 - 32).
Apstrāžu skaits
1
Back
Ziemas kvieši - Stiebru saīsināšana
Ieteicamā lietošanas deva
1,0–1,5 l/ha
Apstrādes laiks
Apsmidzināt ziemas kviešu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32).
Apstrāžu skaits
1

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07
  • GHS-05 - GHS05
Uz augšu