BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Cycocel® 750

Augu augšanas regulators ziemas un vasaras kviešu, vasaras miežu, rudzu, tritikāles un auzu sējumos.

Priekšrocības

  • Stimulē graudaugu sakņu sistēmas attīstību, veicina cerošanu, samazina stiebru lūšanas attīstības iespējas
  • Samazina veldres risku, atvieglo ražas novākšanu, uzlabojas graudu kvalitāte un samazinās ražas zudumi tās novākšanas laikā.
  • Var lietot graudaugu sējumos ar ilggadīgo stiebrzāļu vai tauriņziežu pasēju.

Par produktu

Nosaukums Cycocel® 750
Formulācija Šķīstošs koncentrāts (š.k.) SL
Darbīgā viela 750.0 g/l hlormekvāta hlorīds

Cycocel 750 iekļūst augā caur lapām un pavisam nedaudz arī caur sakņu sistēmu. Preparāts samazina graudaugu stiebra garumu, palielina tā diametru, veicina stiebra sieniņu izturību, tādejādi samazinot veldrēšanās risku. Cycocel 750 veicina graudaugu sakņu sistēmas attīstību, kā arī cerošanu, ja lietots cerošanas sākumā. Pateicoties labākai stiebra izturībai samazinās iespējas inficēties ar sakņu kakla puvi.

Aizsargjosla – 10m.

Cycocel 750 var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem, kā arī lapu mēslojumu, ja sakrīt lietošanas laiki. Lietojot kopā ar herbicīdiem un fungicīdiem, Cycocel 750 devu jāsamazina par 20%.

Auzas

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt auzu sējumos, sākot no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30 – 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–2,0 l/ha Apsmidzināt rudzu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt tritikāles sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,8–1,25 l/ha Apsmidzināt vasaras kviešu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt vasaras miežu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 - 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt ziemas kviešu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1

Bīstamības simboli

  • GHS-07 - GHS07
  • GHS-05 - GHS05
Nosaukums Cycocel® 750
Formulācija Šķīstošs koncentrāts (š.k.) SL
Darbīgā viela 750.0 g/l hlormekvāta hlorīds

Cycocel 750 iekļūst augā caur lapām un pavisam nedaudz arī caur sakņu sistēmu. Preparāts samazina graudaugu stiebra garumu, palielina tā diametru, veicina stiebra sieniņu izturību, tādejādi samazinot veldrēšanās risku. Cycocel 750 veicina graudaugu sakņu sistēmas attīstību, kā arī cerošanu, ja lietots cerošanas sākumā. Pateicoties labākai stiebra izturībai samazinās iespējas inficēties ar sakņu kakla puvi.

Aizsargjosla – 10m.

Cycocel 750 var lietot tvertnes maisījumos ar herbicīdiem, fungicīdiem, insekticīdiem, kā arī lapu mēslojumu, ja sakrīt lietošanas laiki. Lietojot kopā ar herbicīdiem un fungicīdiem, Cycocel 750 devu jāsamazina par 20%.

Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt auzu sējumos, sākot no stiebrošanas sākuma līdz divu mezglu stadijai (AS 30 – 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–2,0 l/ha Apsmidzināt rudzu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt tritikāles sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 0,8–1,25 l/ha Apsmidzināt vasaras kviešu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt vasaras miežu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 - 32). 1
Kaitīgais organisms Ieteicamā lietošanas deva Apstrādes laiks Apstrāžu skaits
Stiebru saīsināšana 1,0–1,5 l/ha Apsmidzināt ziemas kviešu sējumus, sākot no cerošanas vidus līdz divu mezglu stadijai (AS 25 – 32). 1
  • GHS-07 - GHS07
  • GHS-05 - GHS05
 Jums ir jautājums?
Uz augšu