BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Clearfield® tehnoloģija

ir komplekss risinājums:

CL sēkla + CL herbicīds

Clearfield®

augstražīgu rapšu hibrīdu un inovatīva herbicīda apvienojums - jaunas iespējas nezāļu ierobežošanai

Clearfield® rapšu audzēšanas tehnoloģija balstās uz inovatīva herbicīda Clamox® lietošanu Clearfield® rapša hibrīdu sējumos, nodrošinot augstu ražas potenciālu un efektīvu nezāļu ierobežošanu. Clamox® ir paredzēts lietošanai tikai Clearfield® rapša hibrīdos, kuri ir toleranti pret herbicīdā iekļauto darbīgo vielu imazamoksu. Clearfield® rapšu hibrīdi ir apzīmētas ar burtiem CL, kuri ir pievienoti šķirnes nosaukumam.

CL sēklas

  • Tradicionālas selekcijas ceļā radītas, pret herbicīdu noturīgas šķirnes
  • Hibrīdi ar augstu ražas potenciālu

Herbicīds Clamox®

  • Plaša nezāļu spektra ierobežošana pēc to sadīgšanas

Clearfield® sniegtās priekšrocības:

  • Lietošana pēc nezāļu sadīgšanas
  • Elastīgs lietošanas laiks rudens sezonā
  • Augsta iedarbības efektivitāte arī pie minimālās augsnes apstrādes
  • Ierobežo nozīmīgākās krustziežu dzimtas, viendīgļlapju nezāles un labības sārņaugus

Rapsis ir viens no nozīmīgākajiem kultūraugiem Eiropā.

Tā sējumu platības pieaugumu ir veicinājis pieprasījums pēc augu eļļas un agronomisko tehnoloģiju progress, tādējādi veicinot ražošanas efektivitāti un rentabilitāti. Gadu gaitā ir izdevies samazināt rapša audzēšanas riska faktorus, izmantojot inovācijas gan augu selekcijā, gan augu aizsardzībā. Nākamais solis attīstībā ir jauna un inovatīva rapšu audzēšanas tehnoloģija Clearfield®.

Radot Clearfield® rapšu audzēšanas tehnoloģiju, tika pielietota jauna un no tradicionālas herbicīdu izstrādes atšķirīga metode.

Pirms tehnoloģijas izstrādes uzsākšanas jautājām lauksaimniekiem - ar kādām grūtībam nākas saskarties, veicot nezāļu ierobežošanu. Apkopojot viedokļus, noskaidrojām, ka lauksaimniekiem ir nepieciešams preparāts, kas garantē krustziežu, viendīgļapju un citu problemātisko nezāļu efektīvu ierobežošanu. Pie tam risinājumam jāatbilst šādām prasībām: elastīgs lietošanas laiks, lietojams dažādos laikapstākļos, pie atšķirīgām augsnes apstrādes tehnoloģijām un ļauj ietaupīt laiku, palielinot darba ražīgumu.

Clearfield® rapšu audzēšanas tehnoloģija apvieno visus šos nosacījumus. Risinājums – inovatīvs herbicīds, augstražīgs CL hibrīds, nodrošina augstu ražas potenciālu ar ilgtspējīgu un efektīvu nezāļu ierobežošanu.

Uz augšu