BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Adexar® sniedz AgCelence® garantētos ieguvumus


  • Palielina dažādu graudaugu šķirņu ražu par 0,7t/ha, salīdzinot ar fungicīdiem, kas nepieder SDHI (karboksamīdu) grupai
  • Palielina ražu par 0,35t/ha aptuveni £ 60/ha vērtībā, pat ja slimības izplatība ir neliela, vai tās vispār nav
  • Nodrošina efektīvāku ūdens izmantošanu

Lielākas ražas

Adexar® ir jaunākais graudaugu fungicīds. Tas ir iedarbīgākais SDHI fungicīds pelēkplankumainības un
rūsas apkarošanai (pēc Lielbritānijas Mājaudzēto graudaugu pārvaldes – HGCA 2010.-2012. gada datiem).
2012. gadā Adexar® vidēji palielināja dažādu graudaugu šķirņu ražību par 0,7t/ha pēc otrās apstrādes (T2),
salīdzinot ar fungicīdiem, kas nepieder SDHI grupai (BASF 2012. gada izmēģinājumi), un apstrādātajās
platībās nesa Lielbritānijas lauksaimniecībai 50 miljonu mārciņu ieņēmumus. Pat ja slimības attīstības
pakāpe bijusi zema vai sējumi bijuši veselīgi, Adexar® lietošana palielinājusi ražību par 0,35t/ha, jeb, par 60
mārciņām uz 1ha (BASF izmēģinājumi Eiropā 2008. – 2010. gadā).

Adexar® arī paaugstina ražošanas efektivitāti, jo uzlabo slāpekļa izmantošanu un var samazināt risku,
palīdzot atvieglot sausuma radītu stresu un atgūties no tā, uzturot augus zaļus un veidojot tiem dziļāku
sakņu sistēmu.

Izturība pret stresu

Adexar® uzlabo ūdens izmantošanas efektivitāti (Lielbritānijas lauksaimniecības attīstības konsultāciju
dienesta ADAS Boksvortas saimniecībā veiktie 2010. gada izmēģinājumi ar kviešu šķirni Brigadier; ADAS
Rozmondas saimniecībā veiktie 2010. gada izmēģinājumi ar vasaras miežiem). Graudaugu kultūrām
veidojas dziļāka sakņu sistēma, un tās var labāk uzņemt ūdeni, kas, savukārt, augiem arī palīdz aizsargāties
karstā un sausā laikā, jo pasargā lapotni no augsta līmeņa radiācijas (Lielbritānijas Nacionālā
lauksaimniecības botānikas institūta NIAB TAG pētījumi).

Adexar® ierobežoto slimību spektrs


Kviešu lapu pelēkplankumainība
(Septoria tritici)


Graudzāļu brūnā rūsa
(Puccinia recondita)


Pundurrūsa
(Puccinia hordei)


Kviešu plēkšņu plankumainība
(Septoria nodorum)


Stiebru lūšana
(Pseudocercosporella herpotrichoides)


Ramulārija
(Ramularia collo-cygni)


Kviešu dzeltenplankumainība
(Pyrenophora tritici-repentis)


Miežu lapu tīklplankumainība
(Pyrenophora teres)


Graudzāļu dzeltenā rūsa
(Puccinia striiformis)


Stiebrzāļu gredzenplankumainība
(Rhynchosporium secalis)

Uz augšu