Aktuāli par ziemas rapša rudens sējumu

Būtiskākie faktori, kas jāievēro gatavojoties ziemas rapšu sējai.

 • Kvalitatīva augsnes apstrāde:
  atbilstoši augsnes īpatnībām ir svarīgi rapsim nodrošināt kvalitatīvu sēklas gultni un saglabāt augsnes mitrumu, lai augs spētu attīstīt spēcīgu sakņu sistēmu.
 • Pareiza augu mēslošana
 • Savlaicīga sēja un atbilstošas šķirnes izvēle: Optimāli sējas termiņi ir no augusta sākuma līdz 20.augustam Kurzemes un Zemgales reģionos. Vidzemē un Latgalē optimālais sējas termiņš ziemas rapsim ir līdz 15.augustam.
  Agrajiem sējumiem var izvēlēties rapša līnijšķirnes.
  Pēc 15.augusta būtu jāizvēlas hibrīdās rapšu šķirnes, kuru attīstība notiek straujāk nekā līnijšķirnēm.
 • Optimālais sējas dziļums ir robežās no 1,5 līdz 2 cm, vieglās augsnēs līdz 3 cm. Optimāla rapšu biezība ir 50-60 augi uz 1m² līnījšķirnēm, bet hibrīdiem 40-50 augi uz 1 m².

Augsnes sagatavošana rapša audzēšanai ir atkarīga no daudziem faktoriem: augsnes tipa, augsnes mitruma apstākļiem, novāktā priekšauga, lauka nezāļainības, kā arī pieejamās augsnes apstrādes tehnikas.

Rapša audzēšanai vienlīdz piemērotas ir kā vieglākas, tā arī smagākas augsnes. Ļoti smagās augsnēs, lietojot nepiemērotus apstrādes paņēmienus, var izveidoties augsnes garoza, kas traucē un aizkavē rapšu dīgšanu. Savukārt pārāk smilšainas augsnes bieži izkalst un iesētais rapsis netiek nodrošināts ar dīgšanai nepieciešamo mitrumu.Augsnes virskārtai ir jābūt viegli irstošai, pēc iespējas viendabīgai un bez lielām cilām. Sablīvēta augsne var traucēt pilnvērtīgas saknes izveidošanos.

Augsnes pirmssējas apstrādē var pielietot gan aršanas, gan dažādas minimālās augsnes apstrādes tehnoloģijas, kas nodrošina apstākļus pietiekoši labai rapšu sakņu sistēmas attīstībai.

Sējot rugainē, iespējams nepietiekošs mitrums sēklas sadīgšanai. Izmantojot klasisko aršanas metodi, tiek veiksmīgi iestrādātas priekšauga atliekas, kas, paliekot augsnes virskārtā lielākos daudzumos, var traucēt augsnes herbicīdu darbībai un mēslojuma pieejamībai.

Rapša audzēšanas pieredze Latvijā liecina, ka optimāls laiks ziemas rapša sējai sākas augusta sākumā un beidzas ap 20. augustu Zemgalē un Kurzemē, ap 15. augustu Vidzemē un Latgalē.

Rapša sējas optimālais dziļums ir robežās no 1,5 līdz 2 cm, vieglās augsnēs līdz 3 cm.

Rapša izsējas norma ir atkarīga no izvēlētās šķirnes.

Optimāla rapša biezība ir 50–60 augi uz 1 m2 līnijšķirnēm un 40–50 augi uz 1 m2 hibrīdajām šķirnēm. Lielāka izsējas norma jālieto, sējot vēlākajos termiņos.

Pēcsējas pievelšana veicina rapša vienmērīgāku sadīgšanu.

Lai lietotie augsnes herbicīdi efektīvi kontrolētu nezāļu izplatību, būtiski nodrošināt kvalitatīvu augsnes apstrādi.

Optimāli sagatavotos sējums, augsne bez cilām un augu atliekām virspusē.

Augsnes mitrums nodrošinās labāku herbicīda efektivitāti. Ja gaidāmas lietus gāzes, tad apstrādi ar herbicīdu veikt pēc lietus. Neveikt apstrādi ar herbicīdu, ja augu lapas ir mitras un ir spilgta saule vai gaisa temperatūra zem 0 °C.

Nezāļu ierobežošana Ir lietderīgi pārzināt dominējošo nezāļu spektru plānotajā sējumā un izvēlēties atbilstošāko herbicīdu nezāļu ierobežošanai.

Atsevišķu nezāļu sugu jutība pret herbicīdu ir atkarīga no lietošanas laika. Uz tīruma nauduli, ganu plikstiņu, magoni, rudzupuķi un sūrenēm efektivitāte augstāka to pirmsdīgstu stadijā, dīgļlapu stadijā efektivitāte samazinās. Savukārt ķeraiņu madaru vissekmīgāk var ierobežot, lietojot Butisan Star nezāļu dīgšanas laikā.

Viendīgļlapju nezāļu un sārņaugu ierobežošanai izmantojiet Focus Ultra + Dash:

 • Vējauza, lapsaste, rudzu smilga, mieži, auzas - 1,0 l/ha Focus Ultra + 0,5 Dash
 • Kvieši, rudzi, lāčauzas - 1,0–1,5/ha Focus Ultra + 0,5 Dash
 • Vārpata - 2,0–5,0 l/ha Focus Ultra + 0,5 Dash

Rapša mēslošanas mērķis ir izaudzēt pietiekami spēcīgu augu ar maksimāli lielu lapu virsmu, kas spēj absorbēt saules enerģiju un pārvērst to sausnā. Pastāv tieša sakarība starp visa auga sausnas saturu un iegūto ražu – vidēji 30% no sausnas tiek novākta kā sēklu raža. Tātad, jo auga masa ir lielāka, jo potenciāli iegūstam lielāku ražu. Auga masas veidošanai nozīmīgs ir mitrums, temperatūra un pieejamās barības vielas.

Lai varētu plānot mēslojuma lietošanu un iegādi, aprēķinam varam izmantot sekojošus skaitļus:

1 t sēklu saražošanai ziemas rapsis patērē:

 • 55-65 kg slāpekļa,
 • 25-30 kg P2O5,
 • 50-60 kg K2O,
 • 40-50 kg SO3.

Ziemas rapsim tradicionāli visu plānoto kālija un fosfora devu iestrādā augsnē rudenī. Tomēr prakse rāda, ka dalīta K un P deva dod ražas pieaugumu, salīdzinot ar tradicionālo tehnoloģiju, tādēļ aptuveni 10-15 kg fosfora un 15-20 kg kālija, atkarībā no augsnes barības elementu satura, “Yara” rekomendē iestrādāt pavasarī starp pirmo un otro sēra un slāpekļa papildmēslošanu.

Izsverot nepieciešamā slāpekļa daudzuma lietošanu rudenī, jāņem vērā ziemas rapša priekšaugs. Tradicionāli kopā ar sēju rudenī iestrādā 25-30 kg/ha N. Ja priekšaugs ir labi noauguši kvieši un salmu masa uz lauka ir liela, tad mērķtiecīgi ir palielināt pamatmēslojumā iestrādājamā N daudzumu līdz 40-45 kg/ha.

Lai veidotu pozitīvu sēra bilanci augā visu veģetācijas periodu, ir lietderīgi apsvērt sēru saturoša pamatmēslojuma lietošanu rudenī. “Yara” ziemas rapsim tradicionāli piedāvā sēru saturošu pamatmēslojumu YaraMila NPK 7-12-25+7SO3+mikro vai YaraMila NPK 7-20-28+8SO3+mikro. Lietderīgi atcerēties, ka optimālā slāpekļa-sēra attiecība rapša mēslošanas bilancē ir 5:1.

Barības vielu līdzsvaram augā un pārziemošanas uzlabošanai lietderīgi ir veikt ārpussakņu smidzinājumus ar rapsim nepieciešamajiem mikroelementiem. Kālijs, magnijs, bors un mangāns ir nozīmīgi barības elementi rapša ziemcietības uzlabošanām, tāpēc “Yara” rekomendē YaraVita Brassitrel Pro 1,5 l/ha (B, Mg, Mn, Ca) + 1 l/ha YaraVita Bortrac reizē ar augšanas regulatoru Juventus 90 vai Caryx.

Mēslojiet augus gudri un atbildīgi.

Vispirms noskaidrojiet barības elementu saturu augsnē un augsnes pH. Tas ļaus gudri tērēt līdzekļus mēslojuma iegādē, iegūt vēlamo ražu un saudzēt vidi.

Augšanas punkta kontroles nozīme: Lai rapsis labi pārziemotu, tam pirms ziemošanās jābūt rozetes attīstības stadijā ar 6 - 10 lapām, saknes kakla diametrs 8-10 mm. Bet viens no būtiskākajiem faktoriem, kas ietekmē rapša pārziemošanu ir augšanas punkta augstums, tas nedrīkst būt augstāks par 30 mm, ja tas ir augstāks, visticamāk augšanas pumpurs nepārziemos. Augšanas punkta ierobežošanai var lietot augšanas regulatorus- fungicīdus Caryx vai Juventus.

Latvijā jaunākais un spēcīgākais rapšu augšanas regulators ar fungicīda īpašībām - Caryx!

Rudens apstrāde ar Caryx:

Caryx devu izvēlas atkarībā no sējas termiņa, rapša attīstības stadijas, šķirnes, sējumu biezības un slāpekļa mēslojuma rudenī.

Agros sējumos (sēts pirms 10. augusta) Caryx deva ir 1.0 l/ha.

Vidējos sējas termiņos (sēts 10. – 20. augusts) Caryx deva ir 0.7 – 1.0 l/ha.

Novēlotos sējumos (sēts pēc 20. augusta) Caryx deva ir 0.5 l/ha vai arī atturēties no regulatora lietošanas, ja rapšu augi attīstās lēni.

Ja sēja veikta agri un apstrādi veic vēlākās attīstības stadijās (6 lapas un vairāk), Caryx deva ir 1.2 - 1.4 l/ha. Lielāka deva ir jālieto sabiezinātos sējumos, šķirnēm ar strauju attīstību, lielu slāpekļa mēslojumu rudenī.

Lai nepakļautu riskam cilvēkus un vidi, izlasīt un izpildīt lietošanas instrukcijas prasības!

Uz augšu