BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Nenokavējiet nezāļu ierobežošanu ziemāju graudaugu sējumos rudenī!

Daudzas nezāles ziemāju sējumos dīgst rudenī, tādejādi konkurējot ar kultūraugu, atņemot tam paredzētās barības vielas un mitrumu, kā rezultātā ziemāji aug vājāki un sliktāk sagatavojas pārziemošanai. Ierobežojot nezāles rudenī, ziemāju graudaugiem tiek radīti labvēlīgi apstākļi spēcīgākai cerošanai un sekmīgai pārziemošanai.

Flight® Forte ir ekonomisks risinājums nezāļu ierobežošanai ziemāju graudaugos rudenī. Veicot apstrādi savlaicīgi – graudaugu 1–2 lapu stadijā, kad nezāles ir ļoti mazas (dīgļlapu līdz pirmo īsto lapu stadijai) – Flight® Forte efektīvi ierobežos daudzas izplatītas nezāļu sugas kā parastā virza, lauka vijolīte, ķeraiņu madara, maura skarene un citas. Īpaši jāuzsver vijolītes un maura skarenes ierobežošanas nozīmīgums rudenī – pavasarī pret šīm nezālēm augsti efektīvu risinājumu nav!

Ilgstošas ALS inhibitoru (visbiežāk, sulfonilurīnvielu grupas) darbīgo vielu saturošu herbicīdu lietošanas rezultātā daudzās vietās atsevišķas nezāļu sugas ir ieguvušas rezistenci. Flight® Forte ir efektīvs arī pret šādām nezālēm, jo herbicīda darbīgajām vielām ir atšķirīgs iedarbības mehānisms.

Maura skarene savairojoties izveido “zaļu paklāju” uz augsnes virskārtas un atņem kultūraugam ūdeni un barības vielas. Maura skarene var rudens periodā izmantot līdz pat 40 kg/ha slāpekļa! Konkurences rezultātā kultūraugs attīstās vājāk, kvieši sliktāk cero un samazinās to ziemotspēja. Herbicīds Flight® Forte ļoti efektīvi ierobežos maura skareni rudenī.

Vislabāk parasto rudzusmilgu mēs redzam vasarā, kad tā pāraug labību. Tā ir nezāle ar augstu konkurētspēju. 100 rudzusmilgas stiebri uz kvadrātmetru ražas novākšanas laikā var samazināt ražu pat par 2,0 t/ha. Arī rudzusmilga atsevišķās vietās ir ieguvusi rezistenci pret ALS inhibitoru herbicīdiem. Flight® Forte uzrāda viduvēju efektivitāti pret rudzusmilgu, tomēr augsta piesārņojuma gadījumā tas dod būtisku nezāļu skaita samazinājumu, tādejādi atvieglojot rudzusmilgas turpmāko ierobežošanu ar sekojošu apstrādi pavasarī.

Nav ieteicams paļauties uz nezāļu ierobežošanu tikai pavasarī, jo:

  • nezāļu konkurence rudenī jau būs atstājusi negatīvas sekas uz kultūraugiem un sējuma stāvokli;
  • pavasara apstrādes efektivitāti var ietekmēt laika apstākļi un iespējamā nezāļu rezistence.

Apstrādi ar Flight® Forte ar devu 1,5–2,5 l/ha veikt, kad kultūraugam ir izveidojušās 1–2 lapas un pirmās nezāles ir sadīgušas. Parasti Flight® Forte lietošana ir jāveic 2–3 nedēļu laikā pēc sējas. Ļoti svarīgi ir apstrādi nenokavēt!

Flight® Forte iedarbība ir gan caur lapām, gan augsni. Vislabākais rezultāts tiks sasniegts, ja augsne būs labi sastrādāta, nodrošinot sīkdrupatainu struktūru un būs pietiekošs augsnes mitrums.

Efektīva nezāļu ierobežošana rudenī ir īpaši nozīmīga agros ziemāju sējumos, jo periods līdz veģetācijas pārtraukumam ir ilgāks. Flight® Forte nelietot vēlu sētos sējumos, kad temperatūras dienā ir zem +5 °C un tiek prognozēts ilgstošs nakts salnu periods.

Flight® Forte lietošana rudenī sniedz iespēju izvēlēties piemērotāko apstrādes laiku pavasarī.

Efektivitāte

Efektivitātes vērtējums balstīts uz daudzu izmēģinājumu rezultātiem un praktisko pieredzi.

Nezāļu sugaNezāles latīniskais nosaukumsFlight® Forte 1,5 l/haFlight® Forte 2,5 l/ha
akļiGaleopsis spp.xxxxxxxx
balanda, baltāChenopodium albumxxxxxxx
dievkrēsliņš, saulesEuphorbia helioscopiaxxxxxxx
gandrenesGeranium spp.xxxxxxxx
gaurs, tīrumaSpergula arvensisxxxxx
grābeklīte, velnaruktuErodium cicutariumxxxxxx
krustaine, parastāSenecio vulgarexxxxxxx
kumelīte, mauraMatricaria discoideaxxxx
lapsaste, peļastīšuAlopecurus myosuroidesxxxxx
madara, ķeraiņuGalium aparinexxxxxxxx
magone, zīdaPapaver rhoeasxxxxxxxx
naudulis, tīrumaThlaspi arvensexxxxxx
neaizmirstule, tīrumaMyosotis arvensexxxxxxxx
panātre, sārtāLamium purpureumxxxxxxxx
plikstiņš, ganuCapsella bursa-pastorisxxxxxxxx
rapsis – sārņaugs*Brassica napusxxxxx
CL rapsis - sārņaugs*Brassica napusxxxxx
rudzusmilga, parastāApera spica-ventixxxxx
salātene, parastāLapsana communisxxxxxxx
sinepe, tīruma (zvēre)Sinapis arvensexxxxxxx
skarene, mauraPoa annuaxxxxxxxx
suņkumelīte, nesmaržīgāMatricaria inodorumxxxxx
veronikasVeronica spp.xxxxxxxx
vijolīte, laukaViola arvensisxxxxxxxx
virza, parastāStellaria mediaxxxxxxxx

Efektivitāte: xxxx >90%; xxx 75–90%; xx 50–75%; x <50%

*rapsis – sārņaugs līdz 2 īsto lapu stadijai

 Jānis Kopmanis

Jānis Kopmanis

BASF Agricultural Solutions

Biznesa attīstības vadītājs

Uz augšu