REVYSOL® – radīts izciliem rezultātiem!

Revysol® ir inovatīva darbīgā viela, kas spēj nodrošināt kultūraugiem visspēcīgāko aizsardzību no visām izplatītākajām slimībām. BASF zinātnieki izstrādāja Revysol®, ņemot vērā lauksaimnieku vajadzības pēc tādiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas nodrošina izcili labu veiktspēju arī sarežģītos apstākļos, ir ar elastīgu lietošanu un aizsargā kultūraugu ilgstoši.

Revysol® tiek piedāvāts dažādās produktu formās – šobrīd Latvijas tirgū ir pieejami fungicīdu risinājumi ar Revysol® graudaugiem – Balaya®, Capalo® Revy un Revytrex®, rapšiem – Revydas®, kā arī risinājums kartupeļu stādījumiem un augļkokiem – Revyona®.

Atklājiet spēcīgākos risinājumus graudaugu aizsardzībai ar REVYSOL®

Vai zināt, kā tiek izstrādāts jauns augu aizsardzības līdzeklis?

Turpmākajos video sižetos uzziniet par jaunās BASF darbīgās vielas Revysol® izstrādes un ražošanas procesu visos sīkumos.

1. Kā radās Revysol® – pilnīgi jaunas molekulas izstrāde no nulles!

2. Uzziniet vairāk par nākamo soli jauna ķīmiskā savienojuma izstrādē:

iepriekš sintezēto produktu analīze un skrīnings.

3. Kā molekulas kļūst par produktiem?

Pēc tam, kad ir nodrošināta darbīgās vielas darbība, ir nepieciešams to pārveidot par lietojamu produktu, kas atbilst tādām prasībām kā fizikālā un ķīmiskā stabilitāte dažādos uzglabāšanas apstākļos.

4. Kā laboratorijas testi palīdzēja optimizēt Revysol® darbību reālos apstākļos?

5. Kā tika izstrādāts vislabākais iespējamais produkta formulējums ar Revysol®?

BASF veica produktu efektivitātes testus siltumnīcās, izmēģinot preparātus ar Revysol® dažādos apstākļos un pret dažādām graudaugu slimībām.

6. Kā inovatīvā darbīgā viela Revysol® strādā uz lauka?

Lielāka neatkarība no laikapstākļiem, vienkāršāka apstrāžu plānošana, īpaši efektīva sējumu aizsardzība un bagātīgākas ražas – tās ir tikai dažas no Revysol® sniegtajām lielajām iespējām un priekšrocībām lauksaimniekiem.

Saistību atruna

Šajā tīmekļa lapā ir sniegta vispārīga informācija par Revysol®, taču tā nav paredzēta produkta tirdzniecības veicināšanai, bet gan tikai informatīviem nolūkiem.

Šeit sniegtās informācijas pamatā ir pētījumu rezultāti un pašlaik pieejamās zināšanas. Produkts ir iesniegts vai tiks iesniegts apstiprināšanai dažādās pasaules valstīs. Produkts var nebūt reģistrēts vai pieejams tirdzniecībā Jūsu valstī. Produkta tirdzniecība pēc tā reģistrācijas notiks saskaņā ar apstiprinātu marķējumu. Tas attiecas arī uz visiem paziņojumiem par tā drošību un efektivitāti.

Revysol® ir reģistrēta BASF tirdzniecības zīme. Vienmēr izlasiet un ievērojiet marķējumā norādītās prasības.

Uz augšu