BASF Lauksaimniecības Risinājumi Latvijā
BASF Agro

Paziņojums par konfidencialitāti

BASF izsaka pateicību jums par mūsu interneta vietnes apmeklēšanu un intereses par mūsu uzņēmumu izrādīšanu.

BASF datu aizsardzību uztver nopietni. Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir sniegta informācija par tālāk norādīto:

 • personas dati, ko BASF ievāc brīdī, kad apmeklējat mūsu vietni;
 • nolūki, kādiem BASF izmanto šos datus;
 • personas datu apstrādes juridiskais pamatojums;
 • personas datu saņēmēji;
 • personas datu uzglabāšanas periods;
 • izvēle sniegt personas datus.

Tāpat mēs vēlamies informēt jūs par:

 • jūsu tiesībām attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi;
 • pārzini datu aizsardzības tiesību aktu izpratnē un, kad attiecināms, mūsu datu aizsardzības speciālistu.


1. Kādus personas datus BASF ievāc brīdī, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni?

(1) Brīdī, kad apmeklējat mūsu vietni nesazinoties ar mums vai nepierakstoties, jūsu pārlūks uz mūsu serveri automātiski pārsūta tālāk norādīto informāciju:

 • jūsu datora IP adrese;
 • informācija par jūsu pārlūku;
 • interneta vietne, ko apmeklējāt pirms pāriešanas uz mūsu vietni;
 • vietrādis URL vai pieprasītais fails;
 • jūsu apmeklējuma datums un laiks;
 • pārsūtīto datu apjoms;
 • statusa informācija, piem., ziņojumi par kļūdām.

(2) Ja sazināties ar mums ar e-pasta vai mūsu vietnes saziņas veidlapas palīdzību, mēs saņemam tālāk norādīto informāciju:

 • jūsu e-pasta adrese un informācija, ko jūs norādījāt e-pastā vai saziņas veidlapā;
 • jūsu ziņojuma datums un laiks.

(3) Atsauksmju sniegšana

Kad jūs sniedzat atgriezenisko saiti/ atsauksmi, izmantojot “atgriezeniskās saites/ atsauksmes pogu” vai aizpildat anketu, līdz ar ievades laukā ievadīto informāciju mēs saņemam no Jums sekojošus datus:

 • atsauksmes datums un laiks;
 • atsauksmes saturs;
 • izmantotā ierīce, OS un pārlūks;
 • apmeklētais URL, sniedzot atsauksmes;
 • laiks, kas vajadzīgs, lai aizpildītu atsauksmi.

Kāds ir šādas datu apstrādes mērķis?

Šīs personiskās informācijas apstrādes mērķis ir palīdzēt mums pastāvīgi optimizēt informācijas saturu mūsu mājaslapā . Jūsu atsauksmes tiek apstrādātas anonīmi.

Lai labāk izprastu lietotāju nodomus, mēs veicam aptaujas ar Medallia, pakalpojumu, ko piedāvā Medallia Inc. (turpmāk tekstā “Medallia”), Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurte pie Mainas. Medalijas mītne atrodas ASV. 575 Market Street. Suite 1850 San Francisco, CA 94105.

Piedaloties Medallia kampaņā (piemēram, anketās vai atgriezeniskajā saitē), Jūsu atsauksmes tiek pārsūtītas uz Medallia serveri, kas atrodas ES, un tiek uzglabāts tajā.

Kāds ir šādas apstrādes juridiskais pamats?

Mūs interesē Jūsu viedoklis par mūsu produktiem un pakalpojumiem. Apstrādes juridiskais pamats ir mūsu likumīgās intereses saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.(1) panta 2. punkta f) apakšpunktu.


2. Kādā apjomā un kādiem nolūkiem BASF apstrādā šāda veida datus?

(1) Jūsu IP adrese un citi dati tiek automātiski pārsūtīti no jūsu pārlūka uz mūsu serveri (sk. 1. (1) sadaļu) brīdī, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, ar mērķi:

a) nosūtīt pieprasīto saturu uz jūsu pārlūku. Mēs saglabājam pilnu IP adresi tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu jums jūsu pieprasīto saturu

b) nosūtīt jūsu IP adresi pakalpojuma sniedzējam, lai kartētu jūsu publisko IP adresi ar informāciju, kas ir saistīta ar uzņēmumu un nozari (bez personiskās informācijas). Šī ar uzņēmumu un nozari saistītā informācija tiks apstrādāta mūsu tīmekļa mērījumu sistēmā. Šajā procesa solī jūsu IP adrese netiek saglabāta mūsu pakalpojuma sniedzēja vai mūsu sistēmā;

c) pasargāt mūs no uzbrukumiem un nodrošināt atbilstošu mūsu vietnes darbību. Mēs glabājam šos datus īslaicīgi (ne ilgāk par 180 dienām) un ar ierobežotu piekļuvi tiem. Šo periodu ir iespējams pagarināt par laiku, kas ir nepieciešams, lai izmeklētu uzbrukumus un incidentus.

BASF izmeklēs konkrētās IP adreses lietotāju tikai nelikumīga uzbrukuma gadījumā.

(2) Mēs glabājam jūsu datora IP adresi bez pēdējā IP adreses baita, t. i., anonīmā veidā, ar mērķi veikt tīmekļa auditorijas mērīšanu, lai uzlabotu mūsu interneta vietni. Mēs dzēšam IP adreses pēdējo baitu uzreiz pēc iegūšanas. Šim mērķim mēs vācam jūsu personas datus par to, kā jūs izmantojat mūsu vietni.

(3) Ja saziņai ar mums izmantojat e-pastu vai mūsu vietnes saziņas veidlapu, mēs izmantojam 1. (2) sadaļā norādītos datus, lai atbildētu un, ja iespējams, izpildītu jūsu pieprasījumu. Mēs uzglabājam šos datus apjomā, kas ir nepieciešams, lai atbildētu uz un izpildītu jūsu pieprasījumu.


3. Vai jums ir obligāti jāsniedz šie dati? Vai jums ir tiesības iebilst pret apstrādi?

Jūsu pārlūks automātiski pārsūta 1.(1) sadaļā aprakstīto informāciju uz mūsu serveri, kad apmeklējat mūsu vietni. Jums ir brīva izvēle pārsūtīt šos datus. Bez šiem datiem mēs nespēsim nodrošināt jums pieprasīto saturu.

Jums nav jāatļauj mums izmantot jūsu anonimizētos datus tīmekļa auditorijas mērīšanai, ja to nevēlaties. Tāpat jums nav jāatļauj mums izmantot jūsu IP adresi kartēšanai ar jūsu uzņēmuma vai nozares informāciju.

Ja vēlaties sazināties ar mums ar e-pasta vai mūsu vietnes saziņas veidlapas palīdzību, jums varat brīvi pārsūtīt mums 1. (2) sadaļā aprakstītos datus. Mēs atzīmēsim saziņas veidlapas aizpildīšanai obligātos laukus, ja tādi būs. Nesniedzot mums nepieciešamos datus, jūs liegsiet mums iespēju atbildēt jums un atbilstošā veidā izpildīt jūsu pieprasījumu.

4. Kāds ir datu apstrādes juridiskais pamatojums?

Datu apstrādes juridiskais pamatojums ir aprakstīts Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. (1) panta 2. punkta f) apakšpunktā. Leģitīmās intereses nosaka mērķi, kas ir aprakstīti 2. punktā.

5. Kādiem saņēmējiem mēs pārsūtām jūsu datus?

Mēs pārsūtām 1. punktā aprakstītos datus datu apstrādātājiem, kas atrodas Eiropas Savienībā, nolūkiem, kas ir aprakstīti 2. punktā. Šie datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi tikai mūsu uzdevumā un mūsu vārdā. Mēs neplānojam pārsūtīt jūsu personas datus uz trešo valsti.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Uzņēmums BASF ir ieviesis tehniskus un organizatoriskus pasākumus, kas nodrošina atbilstošu jūsu personas datu drošības līmeni, lai aizsargātu tos no nejaušām vai nelikumīgām izmaiņām, iznīcināšanas, nozaudēšanas vai neatļautas izpaušanas. Šie pasākumi tiek regulāri uzlaboti atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

7. Vai mēs izmantojam sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē?

Mēs informēsim jūs par sīkdatņu izmantošanu mūsu vietnē ar sīkdatņu reklāmkaroga palīdzību brīdī, kad apmeklēsiet mūsu vietni. Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai, turpinot izmantot mūsu vietni. Mēs vēlamies informēt jūs par mūsu izmantotajām sīkdatnēm un to, kā jūs varat atteikties no to izmantošanas.

Sīkdatnes tīmekļa auditorijas mērīšanai:

SīkdatneMērķisTermiņš
ACOOKIEŠī sīkdatne ļauj tīmekļa analītikas rīkam Webtrends vākt anonīmu informāciju par mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Šī anonīmā informācija mums cita starpā parāda, cik daudz cilvēku apmeklēja mūsu tīmekļa vietni, tīmekļa vietnes, kuras lietotāji apmeklēja pirms nonākšanas mūsu tīmekļa vietnē, kā arī lietotāju apskatītās lapas.Tiks dzēsta pēc 2 gadiem no jūsu apmeklējuma
WT_FPCPēc noklusējuma Webtrends seko lietotāju aktivitātei primārajā domēnā un visos apakšdomēnos. Tas tiek darīts, iestatot pirmās personas sīkdatni jūsu primārajā domēnā, kas ļauj šo sīkdatni nolasīt arī apakšdomēniem.Pēc noklusējuma Webtrends seko lietotāju aktivitātei primārajā domēnā un visos apakšdomēnos. Tas tiek darīts, iestatot pirmās personas sīkdatni jūsu primārajā domēnā, kas ļauj šo sīkdatni nolasīt arī apakšdomēniem.
IdMēs izmantojam DoubleClick sīkdatni, lai vāktu datus par lietotāju mijiedarbību ar reklāmām un citām reklāmas pakalpojumu funkcijām, kas tiek izmantotas mūsu tīmekļa vietnē.Tiks dzēsta pēc 2 gadiem no jūsu apmeklējuma
utag_mainTealium Tag Management library veido un uztur vienu sīkdatni ar nosaukumu utag_main. Šajā sīkdatnē ir vairākas iebūvētas vērtības, kas izseko anonīmu apmeklētāju sesijas. Piemēram, unikālais sesijas identifikators un Unix/Epoch laika zīmogs milisekundēs.Tiks dzēsta pēc viena gada no jūsu apmeklējuma
D41IDMēs izmantojam šo Dun and Bradstreet sīkdatni, lai atvasinātu anonīmu informāciju par uzņēmumiem, kas apmeklē mūsu tīmekļa vietnes.Tiks dzēsta pēc viena gada no jūsu apmeklējuma
SīkdatneMērķisTermiņš
atidvisitor
AT Internet analītikas rīka sīkfails ļauj izsekot to vietņu sarakstu, kurā apmeklētājs ir bijis un uzglabā identificēto apmeklētāja informāciju. Ja sīkfailu izdzēš, jauns apmeklētājs tiks uzskatīts par apmeklētāju, kas atgriežas tīmekļa vietnē, jo trūkst identificētas apmeklētāja informācijas.Tiks dzēsts 6 mēnešus pēc Jūsu apmeklējuma
atremanIzmantojot šo AT Internet sīkfailu, tiek paturēta atmiņā iepriekšējā piešķiršanas kampaņa. Ja sīkfails tiek dzēsts, iepriekšējās piešķiršanas kampaņas vairs nav iespējamas.Tiks dzēsts, kad būs pagājušas 30 dienas kopš Jūsu apmeklējuma
atredirŠis sīkfails ļauj AT Internet saglabāt informāciju, kas tiek nodota, izmantojot JavaScript novirzīšanu, lai izmērītu datplūsmas avotu. Ja sīkfails tiek izdzēsts, informācija, kas tika nodota novirzīšanas brīdī, pazudīs.Pēc noklusējuma tiek glabāts 30 sekundes
atsessionŠis AT Internet sīkfails izveido sarakstu ar jaunām kampaņām, kas tiek atrastas apmeklējuma laikā, lai nemērītu vienu un to pašu kampaņu atkārtoti. Ja sīkfails tiek dzēsts, apmeklējuma laikā jau atrastās vizītes var tikt nosūtītas vēlreiz.Tiks dzēsts, kad būs pagājušas 30 minūtes kopš Jūsu apmeklējuma
atuseridAT Internet caur šo sīkfailu glabā pirmās puses sīkfailu vietņu apmeklētāja ID. Ja to dzēš, vairs nebūs pieejams unikālais pirmās puses sīkfailu vietņu ID.Tiks dzēsts 13 mēnešus pēc Jūsu apmeklējuma
idrxvrŠis trešās puses AT Internet sīkfails ļauj apkopot galveno apmeklētāju ID, caur kuru tiek nodrošināta unikālo apmeklētāju starpdomēnu apstrāde. Sīkfailam ir tehniska vērtība, kas ir saistīta ar identificēto apmeklētāju pārvaldību. Ja tas tiek dzēsts, var rasties izmaiņas apmeklējuma/apmeklētāja noteikšanā.Tiks dzēsts 13 mēnešus pēc Jūsu apmeklējuma
tmstAT Internet — laikspiedola trešās puses sīkfails norāda uz datumu, kurā ir ievietots galvenā apmeklētāja ID sīkfails. Ja tas tiek dzēsts, var rasties izmaiņas apmeklējuma/apmeklētāja noteikšanā.Tiks dzēsts 6 mēnešus pēc Jūsu apmeklējuma

Jūs varat konfigurēt pārlūka iestatījumu atbilstoši savām vēlmēm un izlemt, kuras sīkdatnes atļaujat un kuras sīkdatnes vēlaties noraidīt. Lūdzu, ņemiet vērā: ja jūs neatļaujat sīkdatņu izmantošanu sadaļā 7.1, jūs, iespējams, nevarēsit izmantot visas mūsu vietnes funkcijas.

Jūs varat neļaut Webtrends un AT Internet vākt un izmantot sīkdatņu ģenerētus datus un datus par vietnes izmantošanu (ieskaitot jūsu IP adresi), lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas ir pieejams zemāk.

Atteikties no reklāmas

Atteikties no Webtrends analītikas

Atteikties no AT-Internet


Jūs varat noteikt konkrēto sīkdatņu izmantošanu jūsu pārlūka iestatījumos. Lūdzu, ņemiet vēra, ka, noraidot 7. (1) sadaļā aprakstīto sīkdatņu izmantošanu, jūs nevarēsiet pilnvērtīgi izmantot visas mūsu vietnes funkcijas.


8. Kādas ir jūsu tiesības?

Vispārīgā datu aizsardzības regula piešķir jums noteiktas tiesības, tai skaitā tiesības pieprasīt jūsu personas datu, kas ir mūsu rīcībā, kopiju, ja šo pieprasījumu iesniedzat rakstveidā:

8.1. Tiesības uz piekļuvi: tiesības saņemt piekļuvi jūsu informācijai (ja mēs to apstrādājam) un cita veida informācijai (piemēram, šajā konfidencialitātes politikā sniegtajai).

8.2. Tiesības uz labojumiem: ja jūsu personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi, jums ir tiesības pieprasīt jūsu personas datu labošanu.

8.3. Tiesības uz dzēšanu: pazīstamas arī kā tiesības tikt aizmirstam, vienkāršiem vārdiem sakot, ļauj jums pieprasīt jūsu informācijas dzēšanu, ja nav atbilstoša pamatojuma tās tālākai izmantošanai. Šīs nav vispārīgas tiesības uz dzēšanu, jo pastāv izņēmumi. Piemēram, mums ir tiesības turpināt izmantot jūsu personas datus, ja tas ir nepieciešams, lai ievērotu mūsu juridiskajās saistības vai izvirzītu, īstenotu juridiskās prasības vai aizstāvētos juridisko prasību gadījumos.

8.4. Tiesības ierobežot jūsu informācijas izmantošanu: tiesības apturēt jūsu personas datu izmantošanu vai ierobežot veidus, kuros mēs drīkstam to izmantot. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs tiesības ir ierobežotas atsevišķās situācijās: kad mēs veicam jūsu personas datu, ko esam ieguvuši no jums saskaņā ar jūsu sniegto piekrišanu, apstrādi, jūs drīkstat pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu tikai, ja: (a) dati ir neprecīzi; (b) mūsu veiktā apstrāde ir nelikumīga un jūs nevēlaties, lai jūsu personas dati tiktu dzēsti; (c) jums tas ir nepieciešams juridiskas prasības ietvaros vai (d) mums šie dati vairs nav vajadzīgi nolūkiem, kādiem mēs tos glabājam. Apstrādes ierobežošanas gadījumā mēs joprojām esam tiesīgi glabāt jūsu datus, bet nedrīkstam tos izmantot. Mums ir cilvēku, kas ir pieprasījuši savu personas datu izmantošanas ierobežošanu, saraksts, lai ievērotu šos ierobežojumus nākotnē.

8.5. Tiesības uz datu pārnesamību: tiesības pieprasīt, lai mēs pārvietotu, kopētu vai pārnestu (ja tehniski iespējams) jūsu personas datus strukturētā, bieži izmantotā un mašīnlasāmā formātā jūsu personīgajiem mērķiem dažādos pakalpojumos.

8.6. Tiesības iebilst: tiesības iebilst pret to, ka mēs izmantojam jūsu personas datus, tai skaitā gadījumos, kad mēs to izmantojam mūsu likumīgo interešu ietvaros vai tiešajai tirgvedībai.

8.7. Tiesības tikt informētam: jums ir tiesības saņemt skaidru, pārredzamu un viegli saprotamu informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus.

8.8. Tiesības atsaukt piekrišanu: ja devāt savu piekrišanu jebkādām mūsu darbībām ar jūsu personas datiem, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu (tomēr, ja jūs to darāt, tas nenozīmē to, ka visas darbības ar jūsu personas datiem, ko veicām, pirms jūs atsaucāt savu piekrišanu, ir nelikumīgas).

Šo tiesību īstenošana notiek bez maksas, tomēr jums ir jāpierāda sava identitāte ar 2 apstiprinātiem identifikācijas līdzekļiem. Mēs darīsim visu saprātīgi iespējamo, lai izpildītu mūsu juridiskās saistības nodrošināt, labot vai dzēst jūsu personas datus mūsu failos.

Jautājumu gadījumā vai jūsu tiesību, kas ir aprakstītas šajā konfidencialitātes politikā, īstenošanai un/vai sūdzības iesniegšanai, lūdzu, nosūtiet mums e-pasta ziņojumu vai rakstiet mums pa pastu, un mēs centīsimies atbildēt jums 30 dienu laikā. Kontaktinformācija ir norādīta 10. sadaļā.

Pēc rakstiskas sūdzības saņemšanas mēs sazināmies ar sūdzības autoru. Mēs sadarbojamies ar atbilstošajām regulatīvajām iestādēm, tai skaitā vietējām datu aizsardzības iestādēm, lai risinātu jebkuras sūdzības, kuras nespējam atrisināt tiešā veidā.

Ja jūs neapmierina tas, kā tika atrisināta jūsu sūdzība par jūsu personas datu apstrādi, jums ir tiesības nosūtīt sūdzību atbilstošajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei.


9. Kur jūs varat iesniegt sūdzību?

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību mūsu datu aizsardzības speciālistam (kontaktinformācija norādīta zemāk) vai uzraudzības iestādei jūsu mītnes, darba vietas vai iespējamās pārkāpuma vietas dalībvalstī. Vai arī jūs varat sazināties ar mūsu galveno datu aizsardzības iestādi:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-pasts: poststelle@datenschutz.rlp.de


10. Kas ir datu pārzinis un datu aizsardzības speciālists?

Informācija par datu pārzini saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem ir pieejama šeit .

Mūsu datu aizsardzības speciālists ir:

Taika Hemmila

Mobile: +358 40 661 9855

BASF Oy

EU/HNF HR

Helsinki, Finland

taika.hemmila@basf.com


11. Bērnu konfidencialitāte

Šī tīmekļa vietne ir paredzēta izmantošanai personām, kas ir sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu. Mēs nevēlamies vākt informāciju par personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

Personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, ir aizliegts iesniegt vai publicēt informāciju šajā tīmekļa vietnē. Ja šāda persona iesniedz personas datus ar tīmekļa vietnes starpniecību, mēs izdzēsīsim šo informāciju, tiklīdz mums kļūs zināms šīs personas vecums, un mēs neizmantosim šo informāciju nekādiem mērķiem.

Uz augšu